VIĻĀNU UN VARAKĻĀNU NOVADU PAŠVALDĪBU DARBINIEKU UN INVESTĪCIJU PIESAISTES KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA