Ģimenes ārsta prakses:

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds Adrese Kontaktinformācija

SIA "Lidijas Bukeles ĢĀP"

Ģimenes ārsts Lidija Bukele

Celtnieku iela 5-31, Viļāni

Viļānu novads

LV-4650

Tālr.: 64662661

E-pasts: dr.bukele@inbox.lv

Orlovs Dmitrijs 

ģimenes ārsta prakse

Rīgas iela 57, Viļāni

Viļānu novads 

LV-4650

Tālr.: 64662253

E-pasts: dmitrijs.orlovs@inbox.lv 

Elga Ņikitina

ģimenes ārsta prakse

Prakse pieejama pacientiem ar 

funkcionāliem traucējumiem

Rīgas iela 57A, Viļāni

Viļānu novads

LV-4650

Tālr.: 64662374

 E-pasts: gimenes_arsts@inbox.lv

Viļānu doktorāts I

Ģimenes ārsts Irīda Sparāne

Brīvības iela 3-3, Viļāni

Viļānu novads

LV-4650

Tālr.: 64662426

E-pasts: iridasparane@inbox.lv

Zobārstniecības pakalpojumi:

Ārsta vārds, uzvārds Adrese Kontaktinformācija Pakalpojumi

SIA "LatDental"

Dr. Oskars Trapiks

Profesionāla mutes dobuma higiēna

Viļāni, Brīvības iela 3;

Viļānu doktorāts;

Viļānu novads, LV-4650

Tālr.: 27611776

Zobu ķirurģija, terapija, protezēšana,
profesionāla mutes dobuma higiēna, zobu implantācija