Administrācija

Jekaterina Ivanova

Domes priekšsēdētāja

Daiga Ceipiniece

Domes priekšsēdētājas vietniece

Tālrunis: 64640146
 

Andris Stafeckis

Izpilddirektors

Tālrunis: 20228843
E-Pasts: andris.stafeckis@vilani.lv

vairāk

Speciālisti

Ilga Juškeviča

Arhivāre - lietvede

Tālrunis: 64628033
E-pasts: ilga.juskevica@vilani.lv

Mārīte Ikauniece

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Marija Šļomina

Juriste

Tālrunis: 64662953
E-pasts: marija.slomina@vilani.lv

Anna Strode

Kancelejas pārzine

Tālrunis: 64628033
E-Pasts: novads@vilani.lv

Lidija Kuzņecova

Nekustamā īpašuma speciāliste
vairāk

Ilga Morozova

Izglītības un kultūras lietu speciāliste

Anna Nazarova

Iedzīvotāju deklarēšanas speciāliste

Tālrunis: 64605831

Vasīlijs Arbidāns

Saimniecības vadītājs

Silvija Vecstaudža

Darba aizsardzības speciāliste

Tālrunis: 26641396
 

Ērika Jermanova

Ielu tirdzniecības administratore

Vasīlijs Soloveiko

Datoru un datortīklu administrators

Marija Indāne

Labiekārtošanas darbu administratore

Tālrunis: 29364254
 

Biruta Spila

Pilsētas kapu uzraugs

Tālrunis: 26882875

Viesturs Grūbe

Datu aizsardzības speciālists

Raivis Grūbe

Datu aizsardzības speciālists

Ekonomikas un grāmatvedības nodaļa

Irēna Stafecka

Galvenā grāmatvede

Tālrunis: 64662026
E-pasts: irena.stafecka@vilani.lv

Ija Visocka

Algu grāmatvede

Tālrunis: 64605837
E-pasts: ijavisocka@inbox.lv

Anastasija Golovļova

Nodokļu (nodevu) administratore

Jekaterina Cvetkova

Kasiere

Tālrunis: 64628032

vairāk

Guna Visocka

Finanšu ekonomiste

Tālrunis: 64628029
E-pasts: guna.visocka@vilani.lv

Veneranda Arbidāne

Materiālu uzskaites grāmatvede

Tālrunis: 64628029
E-pasts: veneranda.arbidane@vilani.lv

Gunta Pecka

Grāmatvede

Tālrunis: 64628029
E-pasts: gunta.pecka@vilani.lv

Inna Ruba

Vecākā grāmatvede

Tālrunis: 64628032

 

Sarmīte Strode

Grāmatvede

Tālrunis: 64605837
E-pasts: sarmite.strode@vilani.lv

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļa

Iveta Piziča

Nodaļas vadītāja

Karmena Kotāne

Projektu vadītāja

Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Agnese Gailuma

Iepirkumu speciāliste

Tālrunis: 64662086
vilani.iepirkumi@gmail.com

Evita Uzuliņa

Plānošanas inženiere

Dzimtsarakstu nodaļa

Liāna Čertogonova

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Tālrunis: 64662089
E-pasts: dzimtsaraksti@vilani.lv

Pašvaldības policija

Andris Strupītis

Viļānu novada pašvaldības policijas inspektors
vairāk

Aldis Bokišs

Viļānu novada pašvaldības policijas inspektors
vairāk

Sociālais dienests

Ineta Kalniņa

Dienesta vadītāja

Aija Āboliņa

Sociālā darbiniece

Tālrunis: 26616884
 

Dana Brence

Sociālā darbiniece

Tālrunis: 64628036
 

Marija Stafecka

Sociālās palīdzības organizatore

Tālrunis: 26680014
E-pasts: marija.stafecka@vilani.lv
 

Alla Stiuka

Sociālā darbiniece

Tālrunis: 26695551
E-pasts: alla.stiuka@vilani.lv

Ieva Elste

Sociālās palīdzības organizatore

Tālrunis: 64615171
E-pasts: socialaisdienests@vilani.lv

Ināra Repša

Sociālā darbiniece Sokolku pagastā

Tālrunis: 64640376
E-pasts: inara.repsa@vilani.lv

Mārīte Caune

Sociālā darbiniece Dekšāres pagastā

Tālrunis: 64640148
E-pasts: marite.vica@vilani.lv

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Regīna Jermaka

Klientu apkalpošanas speciāliste

Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650
Darba laiks: darba dienās 8.00-12.00;13.00-17.00