Dekšāru pamatskola (no 01.08.2023. Viļānu vidusskolas struktūrvienība)