Nosaukums Adrese Kontaktinformācija

Atspukas feldšeru-vecmāšu punkts 

Invalīdus ar kustību traucējumiem Dekšāres un Atspukas FVP teritorijās apkalpo mājās

(Viļānu novada pašvaldības lēmums Nr.13 no 07.11.2013).

Jaunsaimnieki, Dekšāres pagasts,
Viļānu novads, LV-4650

Aija Žabo (ārsta palīgs, feldšeris)

Tālr.: 64640866 

Dekšāru feldšeru-vecmāšu punkts

Invalīdus ar kustību traucējumiem Dekšāres un Atspukas FVP teritorijās apkalpo mājās

(Viļānu novada pašvaldības lēmums Nr.13 no 07.11.2013).

Nākotnes iela 6, Dekšāres, 

Dekšāres pag., Viļānu nov. LV-4614 

Tatjana Orlova (ārsta palīgs, feldšeris)

Tālr.: 64661537 

Sokolku feldšeru - vecmāšu punkts 

Pieejama vide pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem

Darba laiks:
Pirmdiena - no 11:00 līdz 17:00
Otrdiena - no 9:00 līdz 15:00
Trešdiena - no 9:00 līdz 15:00
Ceturtdiena - no 9:00 līdz 15:00
Piektdiena - no 9:00 līdz 15:00

Strupļi, Sokolku pagasts
Viļānu novads, LV-4640

Zinaīda Požneva (ārsta palīgs, feldšeris)

Tālr.: 64640277