Izglītoti darbinieki ir katras pašvaldības vērtība

Viļānu apvienības pārvalde 28.Decembris, 2012, 20:11 Projekti 2007-2013

Veiksmīgi uz finiša taisnes ir nonācis Viļānu un Varakļānu novadu realizētais projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”. Projekta tiešais mērķis bija stiprināt Viļānu un Varakļānu novada pašvaldību darbinieku kapacitāti, risinot mērķa grupas vajadzības ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, kas arī ir veiksmīgi sasniegts realizējot visas aktivitātes.

Kopā projekta ietvaros tika apmācīti 43 Viļānu un Varakļānu pašvaldību darbinieki, gūstot zināšanas kolektīvās un individuālās apmācībās, kā arī reālus projektu piemērus apskatīja vērtīgajās pieredzes apmaiņās Rūjienā un Priekuļos. Trīs pašvaldību darbinieki apguva projektu vadību Rīgā un 18.decembrī kārtoja eksāmenu, lai iegūtu starptautisko sertifikātu projektu vadībā un iegūtās zināšanas veiksmīgi izmantotu pašvaldībai noderīgu projektu ieviešanā.

Viens no vērtīgajiem ieguvumiem ir veiktais pētījums par Viļānu novada perspektīvo investīciju piesaistes vietām (teritorijām) un to attīstības iespējam. Ar pētījuma rezultātiem tika iepazīstināta arī plašāka auditorija. Pētījuma ietvaros SIA „Intra” organizēja tikšanos ar skolēniem un skolotājiem Viļānu vidusskolā, progresa pētījuma rezultātus 18.oktobrī un 13.decembrī prezentēja Viļānu novada domes deputātiem, kā arī noslēguma konferencē Viļānu kultūras namā iedzīvotājiem un novada uzņēmējiem bija iespēja iepazīties ar pētījuma gala rezultātiem. Pētījums būs pieejams Viļānu novada pašvaldībā, kā arī tiks publicēts Viļānu novada informatīvajā portālā www.vilanunovads.lv. Pētījums ir noderīgs, lai veiksmīgi piesaistītu jaunus investorus Viļānu novadam un uz šī pētījuma bāzes veiktu arī citus padziļinātus pētījumus.

Izglītoti, konkurētspējīgi darbinieki ir katras pašvaldības vērtība. Vērtība, kas sniedz jaunas iespējas un nojauc nezināšanas robežas. Veiksmīgi realizētais projekts ir fundamentāls ieguldījums abu projektā iesaistīto novadu pašvaldībām un to iedzīvotājiem situācijas uzlabošanai nākotnē.

Viļānu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Grandāne

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Aktivitāti 1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana/apakšaktivitāti 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Šis preses relīze ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild Viļānu novada pašvaldība.
2012-12-28
Iesaki citiem: