Projekta ietvaros uzsākts pētījums

Viļānu apvienības pārvalde 2.Augusts, 2012, 20:24 Projekti 2007-2013

Veicinot Viļānu novada ekonomisko un sociālo attīstību, 2012. gada jūlijā Viļānu novada pašvaldība uzsāka īstenot projektu, kura ietvaros tiks izstrādāts pētījums par perspektīvajām novada investīciju piesaistīšanas vietām, kā arī pašvaldības darbiniekiem būs iespēja papildināt savas zināšanas projektu izstrādē un īstenošanā.

 

Viena no projekta galvenajām aktivitātēm ir pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām (teritorijām) un to attīstības iespējām. Iepirkuma rezultātā līgums par pētījuma veikšanu tika noslēgts ar firmu „INTRA”. 24.jūlijā notika pirmā tikšanās, kurā tika apspriesta pētījuma koncepcija un saskaņots laika grafiks.

Ar projektā paredzētā pētījuma palīdzību tiks iegūta pamatinformācija par novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām (teritorijām) un to attīstības iespējām, rodot risinājumus potenciālo investoru piesaistei Viļānu novadam. Pētījuma gaitā tiks iegūta nepieciešamā informācija par perspektīvajām teritorijām, kurām piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus un investorus tiktu nodrošināta ilgtermiņa attīstība. Pētījuma rezultātā tiks organizēta konference, kuras laikā klātesošie varēs iepazīties ar pētījuma rezultātiem.

Pētījumā iegūtā informācija tiks izmantota par pamatu pašvaldības attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei un infrastruktūras objektu apzināšanai un sakārtošanai, piesaistot Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību.

Projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”. Projekta budžets 23 008,18 LVL, to 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

2012-08-02

Iesaki citiem: