Pētījuma noslēguma konference

Viļānu apvienības pārvalde 28.Novembris, 2012, 20:14 Projekti 2007-2013

27.novembrī Viļānu kultūras namā norisinājās konference „Ieguldījumi Viļānu novadā”. Konference tika organizēta  pētījuma par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām (teritorijām) un to attīstības iespējām, projekta „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana” Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071 ietvaros.

Konferencē pētījuma SIA ‘In Tra”eksperts Kaspars Vingris prezentēja  pētījuma par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām (teritorijām) un to attīstības iespējām iegūtos rezultātus. Konferences mērķis bija iepazīstināt ar Viļānu novada teritorijā esošajiem un potenciālajiem resursiem un to izmantošanas iespējām Viļānu novada uzņēmējiem un investoriem. Pētījuma gaitā tika veikta starptautiskā, valsts un reģionālo investīciju vides un tendenču analīze.

Konferences nobeigumā eksperts izteica viedokli, ka Viļānu novada negatīvos aspektus: lielo bezdarbu, neapsaimniekotās teritorijas var ērti pārvērst par plusiem, jo piesaistot jaunus investorus Viļānu novada teritorijai, mums ir ko piedāvāt pretī- brīva vieta biznesa ideju realizēšanai un darbaspēks ideju pilnveidošanai.

Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties Viļānu novada pašvaldībā.

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Aktivitāti 1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana/apakšaktivitāti 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Šī preses relīze ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild Viļānu novada pašvaldība.

Informāciju sagatavoja  Linda Grandāne

2012-11-28

Iesaki citiem: