Viļānu novada pašvaldība īstenos ESF projektu

Viļānu apvienības pārvalde 18.Aprīlis, 2012, 20:26 Projekti 2007-2013

Eiropas Sociālā fonda projektā Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldībās tiks realizēts projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”. Projekta ietvaros kopā tiks apmācīti 37 Viļānu (32) un Varakļānu (5) pašvaldību darbinieki.

Projekta tiešais mērķis ir stiprināt Viļānu un Varakļānu novada pašvaldību darbinieku kapacitāti, risinot mērķa grupas vajadzības ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projektu īstenos Viļānu novada pašvaldība, tās sadarbības partneris būs Varakļānu novada pašvaldība.

Projektu plānots īstenot 6 mēnešu periodā.

Projektā plānotas vairākas aktivitātes:

  1. Projekta administrēšana.
  2. Pētījuma „Viļānu novada perspektīvās investīciju piesaistīšanas vietas (teritorijas) un to attīstības iespējas” izstrāde.
  3. Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku kolektīvās un individuālās apmācības.
  4. Pieredzes apmaiņas braucieni labas prakses piemēru apgūšanai.
  5. Projekta publicitātes pasākumi.

Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, tiks paaugstinātas Viļānu novada un Varakļānu novada pašvaldību darbinieku profesionālās prasmes un iemaņas, kā arī iegūta pētījuma pamatinformācija plānotajiem pašvaldībai nozīmīgiem projektiem.

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

2012-04-18

Iesaki citiem: