Aktuālā informācija par Covid-19

Viļānu apvienības pārvalde 1.Jūnijs, 2021, 09:39 Jaunumi

______________________________________________________________________________________

 Drošības pasākumi Covid-19 ierobežošanai, kas stājas spēkā no rītdienas, 7. aprīļa

Lai arī šodien ir pēdējā ārkārtējās situācijas diena, lielākā daļa pasākumu saglabāsies arī turpmāk - epidemiologi un veselības nozares eksperti Covid-19 izplatības samazināšanos vērtē ar lielu piesardzību un aicina ikvienu ievērot noteikumus rūpēs par savu un sabiedrības veselību. Būtiskākās izmaiņas drošības pasākumos skar mācību procesu un tirdzniecību.

__________________________________________________________________________________

Ministru kabinets piektdien, 12. martā, apstiprināja vairākus uzlabojumus epidemioloģiskās drošības pasākumos, lai līdz Lieldienām mērķtiecīgi nostiprinātu pašreizējo Covid-19 saslimstības krituma tendenci. Valdības apstiprinātais scenārijs primāri balstās attālinātā darba principos. No nākamās nedēļas epidemioloģiski drošākās pašvaldībās varēs nelielu daļu izglītības nodarbību īstenot ārpus telpām klātienē. Savukārt cilvēkiem, kuri par spīti aicinājumam neceļot, ierodas Latvijā no trešajām valstīm, būs par saviem līdzekļiem jātestējas un pozitīva testa gadījumā jāapmaksā pašizolācija viesnīcā.

Attālinātais darbs

No 16. marta klātienē strādāt drīkstēs tikai tie darbinieki, kuru darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināti un iestādes vai uzņēmuma vadītājs ir devis atļauju. Darba devēja pienākums ir noteikt tos darbiniekus, kuriem tiešām ir nepieciešams veikt pienākumus klātienē, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību.

Darba devējiem jau ir pienākums nodrošināt darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to ļauj, kā arī darbam klātienē nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Tāpat darba devējam ir jānosaka atbildīgais par Covid-19 ierobežošanas pasākumu īstenošanu kolektīvā. Ārkārtējās situācijas laikā darba devējs arī vienpusēji var noteikt darbiniekam attālināto darbu.

Papildu drošības prasības darbam klātienē noteiktas valsts un pašvaldību institūcijām. Tiem darbiniekiem, kuriem iestādes vadītājs ir ļāvis strādāt klātienē, jo to pieprasa darba specifika, jānodrošina, ka kabinetā vienlaikus atrodas viens cilvēks. Ja telpā ir vairāk par vienu cilvēku, jānodrošina vismaz 15 kvadrātmetru platība vienam cilvēkam. Ja tas nav iespējams, tad klātienes darbs jāorganizē maiņās, piemēram, darbinieki mainās klātienē ik pārdienas.

Izglītība

Pirmskolas izglītības iestādēs no 16. marta darbu turpinās, uzņemot tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē, kā arī tiem, kuru darba specifikas dēļ nav iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādēs gan mācību procesa laikā, gan ārpus tā darbiniekiem pareizi jālieto mutes un deguna aizsegs.

Sargājot gan darbinieku, gan bērnu veselību, paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādēs klātienē nodarbinātajiem reizi nedēļā tiek veikts Covid-19 tests.

Garās diskusijās Ministru kabinets piesardzīgi pieņēma lēmumu no 16. marta ļaut pašvaldībās, kurās 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100000 cilvēkiem nepārsniedz 250, drīkst klātienē organizēt līdz piecām formālās izglītības nodarbībām un līdz divām neformālās izglītības nodarbībām nedēļā vienas klases grupai līdz 20 cilvēkiem ārpus telpām. Vienas nodarbības ilgums nepārsniedz 40 minūtes.

Sabiedriskais transports

Ņemot vērā Latvijas reģionu daudzveidību un atšķirības, Ministru kabinets vienojās, ka nav iespējams visā valstī regulēt noteiktas prasības sabiedriskajam transportam un aicina katru pašvaldību izvērtēt iespējas samazināt cilvēku skaitu tajā. Piemēram, palielinot reisu skaitu, izmainot biļešu atlaižu sistēmu, veicinot alternatīvu transportlīdzekļu izmantošanu.

Tāpēc arī turpmāk ārkārtējās situācijas laikā saglabājas spēkā nosacījums, ka sabiedriskajā transportā nedrīkst atrasties vairāk par 50% no visa iespējamā pasažieru skaita. Tādēļ pasažieriem, izvēloties sēdvietu sabiedriskā transporta salonā, jāievēro marķējums un norādes.

Nolemts arī pastiprināt Valsts policijas un pašvaldības policijas kontroles pasākumus.

Iebraucēju, Covid-19 pozitīvo un kontaktpersonu uzraudzība

No 17. marta visiem, kas Latvijā ierodas no nebūtiska ceļojuma trešajā valstī, par saviem līdzekļiem ir jāveic Covid-19 tests. Ja tā rezultāts būs negatīvs, tad jāievēro pašizolācija savā dzīvesvietā.

Pozitīva rezultāta gadījumā pašizolācija jāpavada kādā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras noteiktajām tūristu mītnēm un tā arī jāapmaksā. Ja persona uz tūrisma mītni pēc pozitīva rezultāta saņemšanas nedosies brīvprātīgi, tad jāapmaksā būs arī Valsts policijas izdevumi par personas nogādāšanu uz viesnīcu.

Cilvēki ar vieglu Covid-19 slimības gaitu, slimnieku kontaktpersonas un Covid-19 pacienti ar simptomiem pēc ārstēšanās stacionārā var izmantot iespēju pašizolācijas laiku pavadīt viesnīcā, kur lielāko daļu izmaksu sedz valsts – līdz 80% par izmitināšanu, nepārsniedzot 35 eiro un līdz 80% par ēdināšanu, nepārsniedzot 10 eiro.

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________

Ārkārtējā situācija pagarināta līdz 6. aprīlim

Ministru kabinets piektdien, 5. februārī, pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 6. aprīlim. No pirmdienas, 8. februāra stājas spēkā augstāki drošības standarti klātienes tirdzniecībā, kas ļaus spert pirmos soļus, lai atteiktos no preču sarakstiem. Daļai skolēnu un studējošo būs pieejamas klātienes konsultācijas. Savukārt ieceļot Latvijā varēs tikai neatliekamos gadījumos.

Izglītības jomā

Ņemot vērā, ka pēdējās dienās ir paaugstinājies jaunu ar Covid-19 inficēto gadījumu skaits, Ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka pagaidām nevar pieļaut 1. un 2. klašu skolēnu klātienes mācību atsākšanu. Diskusijas valdībā par epidemioloģiski drošu klātienes mācību procesu turpināsies.

Klātienes konsultācijas būs pieejamas visiem skolēniem, kam pastāv mācību pārtraukšanas risks, kā arī 12. klašu skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem, kuriem jākārto valsts pārbaudījumi. Individuāla praktisko iemaņu apguve klātienē varēs notikt arī augstskolu studentiem, kuri apgūst dažādu medicīnas un veterinārmedicīnas programmu pēdējo gadu.

Stingras prasības drošākai tirdzniecībai

Ministru kabinetā tika apstiprinātas sadarbībā ar uzņēmēju un darba devēju pārstāvjiem izstrādāto drošas tirdzniecības prasību kopumu. Tas paredz tirdzniecības vietām vairākus pienākumus, lai mazinātu apmeklētāju drūzmēšanās iespējas. Veikalos un tirgus paviljonos jānodrošina 25 kvadrātmetru platība vienam apmeklētājam un redzamā vietā pie ieejas jāizvieto informācija par maksimālo pieļaujamo apmeklētāju skaitu.

Apmeklētāji veikalā drīkst doties pa vienam, izņemot cilvēkus, kam ir nepieciešama asistenta palīdzība un bērnus līdz 12 gadu vecumam kopā ar vienu pilngadīgu personu. Veikalu apmeklētāji tiek aicināti ievērot tirdzniecības vietās noteiktās prasības – nedrūzmēties pie ieejas, izmantot groziņus vai ratiņus, sekot mērķējumam.

Līdzās tirgotāju pienākumiem tika apstiprinātas tiesības Valsts policijai un pašvaldību policijai pieņemt lēmumu par tūlītēju tirdzniecības vietas slēgšanu apmeklētājiem uz laiku līdz septiņām dienām. Šādu lēmumu var pieņemt gan par atsevišķu veikalu, gan visu tirdzniecības centru kopumā atkarībā no pārkāpuma un atbildības.

Pastiprinātas epidemioloģiskās drošības prasības tirdzniecības vietās, tirdzniecības centros un tirgus paviljonos jāievieš jau no 8. februāra.

Izmaiņas mazumtirdzniecībai klātienē

No 8. februāra, ievērojot “drošas tirdzniecības” principus, paredzēts spert pirmos soļus, lai atteiktos no klātienē iegādājamo preču ierobežojuma sarakstiem. Klātienē veikalos, kuros vismaz 70% no preču sortimenta ir pārtikas preces, drīkstēs tirgot visu preču sortimentu. Līdzīgi arī veikalos, kuros vismaz 70% no preču sortimenta ir higiēnas preces, arī drīkstēs klātienē pārdot visas pārējās preces.

Arī grāmatnīcās drīkstēs pārdot visu preču sortimentu, tātad gan līdz šim atļautās preces, gan kancelejas preces, gan grāmatas.

Darbu līdzšinējā ārkārtējās situācijas regulējuma ietvaros turpina aptiekas, optikas preču veikali, degvielas uzpildes stacijas. Citās tirdzniecības vietās joprojām drīkst pārdot pārtikas preces, higiēnas preces, pirmās nepieciešamības saimniecības preces, mobilo telefonu priekšapmaksas kartes, tabakas izstrādājumus, dzīvnieku barību un preces, sabiedriskā transporta biļetes, mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī mājražotāju lauksaimniecības produkciju un ziedus.

No 8. februāra klātienē iegādāties drīkstēs elektropreču aksesuārus (vadus, pagarinātājus, lādētājus), līdzekļus kaitēkļu iznīcināšanai (dezinsekcijai un deratizācijai), kā arī, pavasarim tuvojoties, nozīmīgos stādus, dēstus, sīpolus, gumus un sēklas, substrātus un daļu materiālu augsnes ielabošanai.  

Starptautiski braucienu tikai neatliekamos gadījumos

Valdība arī izmainīja ieceļošanas kārtību, lai mazinātu jauno, īpaši bīstamo, Covid-19 paveidu nonākšanu Latvijā. No 11. februāra līdz 25. februārim Latvijā drīkstēs ieceļot tikai neatliekamu un būtisku iemeslu dēļ. Iebraukt drīkstēs darba, mācību un studiju nolūkā, kā arī humānu apsvērumu dēļ – ģimenes apvienošanai, medicīnas pakalpojumu saņemšanai, nepilngadīgas personas pavadīšanai, lai atgrieztos dzīvesvietā vai dotos uz bērēm.

Ieceļošanas iemesls pirms ierašanās Latvijā jānorāda, aizpildot anketu tīmekļvietnē covidpass.lv, savukārt dokumentiem, kas apliecina ierašanās iemeslu, jābūt gataviem uzrādīšanai pēc pieprasījuma Valsts policijai vai Valsts robežsardzei. Dokumenti nav jāgatavo uzrādīšanai, ja tie jau ir pieejami kādā no valsts informācijas sistēmām, piemēram, informācija par dzīvesvietu un radniecību.

Svarīgi, ka pasažieru pārvadātāji nedrīkst uzņemt pasažierus, kuri covidpass.lv sistēmā nav norādījuši ceļošanas mērķi. Tāpat ieceļotājiem joprojām ir pienākums gan veikt Covid-19 testu pirms ierašanās Latvijā, gan ievērot pašizolāciju uzreiz pēc ierašanās.

Uz laiku ir pārtraukti arī starptautiskie pasažieru pārvadājumi starp Latviju un Apvienoto Karalisti, Īriju un Portugāli. Tas attiecas gan uz aviosatiksmi, gan autobusu, gan kuģu pārvadājumiem.

Diskusijas par samērīgiem ieceļotāju kontroles uzlabojumiem trupināsies nākamajā Ministru kabineta sēdē.Diskusijas turpināsies arī par “brīvdienu mājsēdes” nosacījumu. Līdz 7. februārim vēl ir spēkā pārvietošanās ierobežojumi laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00 naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu.

_______________________________________________________________________________________________

Iedzīvotāji ar simptomiem Covid-19 analīzes bez ārsta nosūtījuma varēs nodot līdz 7. februārim

Saglabājot iespēju iedzīvotājiem, kuriem ir saslimšanas simptomi, laikus veikt Covid-19 analīzes, Veselības ministrija lēmusi līdz 7. februārim pagarināt termiņu, līdz kuram uz testu var pieteikties bez ārsta nosūtījuma.

Ja cilvēkam ir parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt arī bez ārsta nosūtījuma, iepriekš piesakoties. Savukārt cilvēki, kuri atgriezušies Latvijā no Apvienotās karalistes vai Dienvidāfrikas republikas, testu var veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā jaunā SARS-CoV-2 celma straujo izplatību šajās valstīs.

Vienlaikus nosūtījumu uz Covid-19 analīzēm pacientam izsniedz arī ģimenes vai ārstējošais ārsts. Situācijās, ja tests jāveic steidzami, ārsts to norāda nosūtījumā.

Veselības ministrija arī atgādina, ka testa veikšana pirms ārzemju brauciena ir maksas pakalpojums.

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:

 • Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai - 8303
 • Centrālā laboratorija – 8330
 • E. Gulbja laboratorija – 67801112
 • MFD Laboratorija – 66164606
 • NMS Laboratorija – 67144015
 • Valsts zinātniskais institūts "BIOR" – 28369560

 Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties elektroniski:

Analīžu nodošanas vietas un informāciju par katru no tām iespējams atrast interaktīvā kartē: "COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā".

Savukārt, Covid-19 analīžu rezultāti pieejami E-veselības portālā, kā arī analīžu pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. Lai rezultātus aplūkotu E-veselībā, jāatver interneta pārlūkprogrammā adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs". Pēc autorizēšanās sistēmā analīžu rezultātu paziņojums būs skatāms sadaļā "Mani rezultāti".

_______________________________________________________________________________________________

Līdz 7. februārim pagarina drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai

Epidemioloģiskā situācija Latvijā nedaudz stabilizējas, tomēr šobrīd vēl nav iespējams atcelt vai mīkstināt noteiktos drošības pasākumus. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka Covid-19 infekcija turpina izplatīties un situācija Latvijā, neskatoties uz dažu pēdējo dienu uzlabojumu, ir kritiska.

Lai varētu runāt par drošības pasākumu mīkstināšanu, epidemioloģiskajai situācijai būtu jāuzlabojas vairākas reizes. Tas nozīmē, ka pirmā iespēja lemt par pakāpenisku ierobežojumu mazināšanu būtu, ja 14 dienās tiktu reģistrēti ne vairāk kā 200 jauni saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Valdība, 21. janvārī, lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, vēl līdz 7. februārim pagarinot šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus.

Valdība arī lēma, ka no 25. janvāra, tāpat kā citu klašu skolēni, bērni no 1. līdz 4. klasei mācīsies attālināti. Tāpat pieņemts lēmums par atsevišķām situācijām, kad klātienē drīkstēs notikt individuālas praktiskās nodarbības kvalifikācijas iegūšanai. Attiecīgi, ja kvalifikācijas iegūšanai ir nepieciešamas praktiskās nodarbības klātienē, kuras nav iespējams iegūt attālināti, piemēram, būvniecībā, mašīnbūvē, metālapstrādē, kokrūpniecībā, enerģētikā u.c. Tas būtu iespējams tikai tādos gadījumos, kur prasmju apguvē ir iespējams ievērot savstarpēju divu metru distanci.

Kādi drošības pasākumi būs spēkā vēl līdz 7. februārim, lai mazinātu iespējamo kontaktu skaitu?

Izglītībā:

 • 1. – 12. klašu skolēni mācīsies attālināti.
 • Klātienē drīkstēs notikt klīniskā prakse rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6. studiju gada medicīnas studentiem, lai sniegtu atbalstu slimnīcām.
 • Klātienē darbosies speciālās izglītības iestādes un bērnudārzi.
 • Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti. Arī profesionālajā un augstākajā izglītībā, dažādos kursos utml. nodarbības drīkstēs notikt tikai attālināti. (izņēmums – individuālās praktiskās nodarbības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai atsevišķos gadījumos).
 • Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi drīkstēs notikt tikai attālināti.

Sportā:

 • Tāpat kā līdz šim amatieru sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņems klientus iekštelpās – nestrādās trenažieru zāles un nevarēs doties uz klubu trenēties individuāli.

Kultūrā:

 • Nestrādās izstāžu vietas un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkstēs organizēt gadatirgus.
 • Bibliotēkas drīkstēs izsniegt grāmatas uz mājām.
 • Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju iekštelpas, bet turpinās darboties muzeju brīvdabas teritorijas, kurās būs jānodrošina cilvēku vienvirziena kustību, jānovērš cilvēku plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties varēs arī dabas takas.

Pakalpojumi:

 • Nestrādās visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā arī frizieri).
 • Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkstēs sniegt tikai ārpus telpām.
 • Nenotiks fotosesijas un netiks sniegti citi foto pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.
 • Nenotiks dzinējmedības.

Tirdzniecībā:

Vēl līdz 7. februārim būs pagarināts esošais tirdzniecības režīms. Tas nozīmē, ka līdz 7. februārim klātienē darbosies tikai:

 • aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas);
 • optikas preču veikali;
 • degvielas uzpildes stacijas;
 • tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas:
  • pārtikas preces;
  • higiēnas preces;
  • pirmās nepieciešamības saimniecības preces;
  • mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
  • tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;
  • dzīvnieku barību un preces;
  • preses izdevumus;
  • sabiedriskā transporta biļetes;
  • mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;
  • mājražotāju lauksaimniecības produkciju;
  • ziedus.

Detalizēta informācija par tirdzniecību pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

Papildus norādām, ka preču tirdzniecība internetā nav ierobežota.

Darba vietās:

 • Tāpat kā līdz šim ikvienam, kuram darba specifika atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba devēja pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka klātienē strādās, piemēram, pārdevēji, šoferi, krāvēji, policisti, ugunsdzēsēji, apsardzes darbinieki, radio un televīzijas raidījumu diktori un operatori, mediķi un citi, bet ne, piemēram, biroja darbinieki.

Mājsēde:

 • Līdz 7. februārim mājsēde no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Šajā laikā cilvēki ārpus mājas var būt tikai neatliekamas nepieciešamības dēļ, piemēram, lai dotos uz darbu vai ārstniecības iestādi. Obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums, norādot savus personas datus un pārvietošanās iemeslu. Līdzi jābūt pasei vai ID kartei.

_______________________________________________________________________________________________

Līdz 25. janvārim pagarina drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai

Valdība, 7. janvārī, lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, vēl līdz 25. janvārim pagarinot šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus.

Izglītībā:

 • Līdz 22. janvārim 1. - 4. klašu skolēniem būs pagarināts ziemas brīvlaiks.
 • 5. – 12. klašu skolēni no 11. janvāra mācīsies attālināti.
 • Klātienē drīkstēs notikt klīniskā prakse rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6. studiju gada medicīnas studentiem, lai sniegtu atbalstu slimnīcām.
 • Klātienē darbosies speciālās izglītības iestādes un bērnudārzi.
 • Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti. Arī profesionālajā un augstākajā izglītībā, dažādos kursos utml. nodarbības drīkstēs notikt tikai attālināti.
 • Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī drīkstēs notikt tikai attālināti.

Sportā:

 • Tāpat kā līdz šim amatieru sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņems klientus iekštelpās – nestrādās trenažieru zāles un nevarēs doties uz klubu trenēties individuāli.

Kultūrā:

 • Nestrādās izstāžu vietas un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkstēs organizēt gadatirgus.
 • Bibliotēkas drīkstēs izsniegt grāmatas uz mājām.
 • Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju iekštelpas, bet turpinās darboties muzeju brīvdabas teritorijas, kurās būs jānodrošina cilvēku vienvirziena kustību, jānovērš cilvēku plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties varēs arī dabas takas.

Pakalpojumi:

 • Nestrādās visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā arī frizieri).
 • Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkstēs sniegt tikai ārpus telpām.
 • Nenotiks fotosesijas un netiks sniegti citi foto pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.
 • Nenotiks dzinējmedības.

Šie pakalpojumi ierobežoti, vērtējot vairākus aspektus: vai pakalpojumu sniedz ilgāk par 15 minūtēm (kopā ar laiku uzgaidāmajā telpā), vai ir tiešs cilvēku kontakts pakalpojumu sniegšanas laikā, vai ir iespējams lietot sejas masku (piemēram, pie kosmetologa un fotosesijās nelieto) un lielāko uzsvaru liekot uz kritēriju, vai bez šī pakalpojuma uz laiku cilvēks var iztikt. Mērķis ir samazināt cilvēku skaitu, ko ikdienā satiekam.

Tirdzniecībā:
Vēl līdz 25. janvārim būs pagarināts esošais tirdzniecības režīms. Vienlaikus valdība lēma paplašināt tirdzniecībā pieejamo preču sarakstu, iekļaujot tajā arī preces, kas nepieciešamas ziemas apstākļos. Tas nozīmē, ka vēl līdz 25. janvārim klātienē darbosies tikai:

 • aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas)
 • ​optikas preču veikali;
 • degvielas uzpildes stacijas;
 • tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas:
  - pārtikas preces;
  - higiēnas preces;
  - pirmās nepieciešamības saimniecības preces;
  - mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
  - tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;
  - dzīvnieku barību un preces;
  - preses izdevumus;
  - sabiedriskā transporta biļetes;
  - mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;
  - mājražotāju lauksaimniecības produkciju;
  - ziedus.

Detalizēts tirdzniecībā atļauto preču saraksts pieejams te: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/lidz-25-janvarim-pagarina-drosibas-pasakumus-covid-19-ierobezosanai                   

Papildus norādām, ka preču tirdzniecība internetā nav ierobežota.

Vienlaikus tirdzniecības vietām joprojām būs jāievēro stingras prasības: vienam apmeklētājam būs jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās telpu platības (neskaitot platību, ko aizņem plaukti, iekārtas utml.), apmeklētāju veikalā nedrīkstēs būt vairāk kā pieejamo ratiņu/groziņu, savukārt uz veikalu drīkstēs tikai pa vienam (līdzi drīkst nākt bērni līdz 12 gadu vecumam).

Darba vietās:

 • Tāpat kā līdz šim ikvienam, kuram darba specifika atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba devēja pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka klātienē strādās, piemēram, pārdevēji, šoferi, krāvēji, policisti, ugunsdzēsēji, apsardzes darbinieki, radio un televīzijas raidījumu diktori un operatori, mediķi un citi, bet ne, piemēram, biroja darbinieki.

Vienlaikus rīkojumā precizēts, ka ārkārtējās situācijas laikā nepilngadīgiem bērniem ir tiesības satikt klātienē vecākus, kuri dzīvo citur.

Valdība arī vienojās, ka mājsēde no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Šajā laikā cilvēki ārpus mājas var būt tikai neatliekamas nepieciešamības dēļ, piemēram, lai dotos uz darbu vai ārstniecības iestādi. Obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums, norādot savus personas datus un pārvietošanās iemeslu. Līdzi jābūt pasei vai ID kartei. Šāds nosacījums būs spēkā līdz 25. janvārim.

_______________________________________________________________________________________________

Līdz 7. februārim pagarināta ārkārtējā situācija, iekļaujot papildu nosacījumu par "brīvdienu mājsēdi"!

Visiem Latvijas iedzīvotājiem gadumijas laikā no 30. decembra līdz 4. janvārim, kā arī 8. un 9. janvārī no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāuzturas savā dzīvesvietā.

Iedzīvotājus stingri lūdzam ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, aicinām būt atbildīgiem un pārkāpumu gadījumā ziņot Valsts policijai 110 vai Pašvaldības policijai 27124976.

Rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību un dzīvību!

_______________________________________________________________________________________________

Paplašinātas medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas svētku laikā

Gaidāmo svētku laikā iedzīvotāji, gadījumos, kad  būs nepieciešama medicīniskā palīdzība vai ārsta konsultācija, to varēs saņemt ne tikai pie dežūrārstiem, steidzamās medicīniskās palīdzības punktos, slimnīcu uzņemšanas nodaļās vai zvanot ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa 66016001 speciālistiem, bet arī atsevišķās ģimenes ārstu praksēs visā valsts teritorijā. Kā arī akūtu un hronisku slimību paasinājumu gadījumos, pamatojoties uz ārstējošā ārsta lēmumu, tiks nodrošināti mājas aprūpes pakalpojumi.

Informācija par pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darba laiku svētku nedēļu laikā pieejama Nacionālā veselības dienesta (NVD) mājaslapas sadaļā - “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?” Tāpat informācija par dežūrārstu, steidzamās medicīniskās palīdzības punktu un slimnīcu uzņemšanas nodaļu atrašanās vietu, darba laiku apkopota interaktīvā kartē, kas pieejama NVD mājaslapā.

Svētku laikā saviem pacientiem ārstniecības pakalpojumus gan klātienē, gan attālināti nodrošinās vairāk nekā 200 ģimenes ārstu prakses visā valsts teritorijā –  prakses būs atvērtas Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē. NVD aicina iedzīvotājus noskaidrot informāciju par sava ģimenes ārsta darba laiku svētkos NVD mājaslapas sadaļā - “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”

Tāpat iedzīvotājiem joprojām būs pieejamas arī attālinātās konsultācijas un, nepieciešamības gadījumā, ikviens Latvijas iedzīvotājs tādas varēs saņemt pie dežūrārsta pa tālruņiem 67131313, 67255830. Akūtu un hronisku slimību paasinājumu gadījumos tiks nodrošināta nepieciešamā terapija mājās, pacientu aprūpē iesaistot mājas aprūpes pakalpojumu sniedzējus. Par šī pakalpojuma piesaisti lems ārstējošais ārsts (tostarp ģimenes ārsts, dežūrārsts), rūpīgi izvērtējot pacienta veselības stāvokli.

NVD jau vēstīja, ka līdz 3. janvārim Covid-19 analīzes, ja parādījušies saslimšanas simptomi, var nodot bez ārsta nosūtījuma. Informācija par analīžu nodošanas punktiem un darba laikiem pieejama NVD interaktīvajā kartē “COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā”.

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:

 • Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai – 8303;
 • Centrālā laboratorija – 8330;
 • E. Gulbja laboratorija – 67801112;
 • MFD Laboratorija – 66164606;
 • NMS Laboratorija – 67144015;
 • Valsts zinātniskais institūts "BIOR" – 28369560.

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties elektroniski:

 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapā – https://www.aslimnica.lv/pieraksts.php;
 • E. Gulbja laboratorijas mājaslapā – https://www.egl.lv/autorizacija/?auth;
 • Centrālā laboratorija – rakstot uz e-pastu analizes@laboratorija.lv norādot vārdu, uzvārdu un savu tālruņa numuru un laboratorijas darbinieki sazināsies, lai vienotos par analīžu nodošanas laiku un vietu;
 • MFD laboratorija – http://www.mfd.lv/lv/covid-19.

Kādos gadījumos pie kāda veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja vērsties, ja ģimenes ārsts svētku laikā nestrādā:

 • Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 – medicīniski padomi, kā rīkoties pēkšņu saslimšanu, nelielu traumu, hronisku slimību saasinājuma brīžos vai citās vienkāršākās veselības situācijās (tālruņa darba laiks: darba dienās no pulksten 17:00 līdz 8:00; brīvdienās un svētku dienās visu diennakti);
 • pie Dežūrārsta – ja nepieciešama medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences ietvaros. Pie dežūrārsta nepieciešamības gadījumā var saņemt receptes medikamentiem, nosūtījumus, kā arī slimības lapu;
 • Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā sniedz medicīnisko palīdzību traumu (piemēram, apdegumu, lūzumu, mežģījumu), pēkšņas saslimšanas vai hroniskas slimības saasināšanās gadījumā, kas prasa steidzamu ārstniecības personu iejaukšanos;
 • Slimnīcas uzņemšanas nodaļā – ja iedzīvotājam nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība un vēlas patstāvīgi vai ar tuvinieku palīdzību vērsties slimnīcas uzņemšanas nodaļā;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā pa tālruni 113 neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta cilvēka veselība vai dzīvība!

NVD atgādina, ka gadījumos, kad nepieciešama medicīniskā palīdzība un plānots doties uz ārstniecības iestādi – jāievēro 2 metru distance, jālieto sejas aizsargmaska vai respirators, kā arī regulāri jādezinficē rokas.

Dežūrārstu darba grafiks svētkos

Informācijai:

Veselības ministrijas speciālisti izveidojuši padomu ceļvedi cilvēkiem, kuri slimo ar Covid-19 un ārstējas mājās. Ceļvedī viegli uztveramā veidā izskaidrota ne tikai slimības gaita un simptomi, kam rūpīgi jāseko līdzi (temperatūras paaugstināšanās, sāpes, elpas trūkums u.c.), bet arī praktiski padomi rūpēm par mentālo veselību. Šādas zināšanas ļauj labāk rūpēties par savu atveseļošanos, kā arī atpazīt brīžus, kad nepieciešama ārsta konsultācija un, kad – jāsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests aicina ikvienu iepazīties ar ceļveža saturu. Ceļvedis pieejams – https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem.


_______________________________________________________________________________________________

Sākot ar 19. decembri līdz pat 3. janvārim iedzīvotājiem Covid-19 analīzes ir iespējams nodot arī bez ārsta nosūtījuma, ja ir parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.). Tas nodrošināts, lai saglabātu iedzīvotājiem iespēju brīvi nodot Covid-19 analīzes arī svētku laikā, kad saņemt ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai dežūrārsta nosūtījumu analīžu veikšanai varētu būt apgrūtināti.

Analīzes bez nosūtījuma varēs nodot arī pēc iepriekšminētā laika posma, ja pieteikums uz tām veikts līdz 3.janvārim (ieskaitot).

_______________________________________________________________________________________________

Valstī noteiktie papildus drošības pasākumi, spēkā no 21. decembra līdz 11. janvārim

Izglītībā:

 • Par 1 nedēļu līdz 8. janvārim 1. - 6. klašu skolēniem būs pagarināts ziemas brīvlaiks.
 • Klātienē (arī ne individuāli) nenotiks nekāda veida praktiskās nodarbības. Arī profesionālajā un augstākajā izglītībā, dažādos kursos utml. nodarbības drīkstēs notikt tikai attālināti. Izņēmums ir klīniskā prakse rezidentūrā. 
 • Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī drīkstēs notikt tikai attālināti.

Sportā:

 • Amatieru sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņems klientus iekštelpās – nestrādās trenažieru zāles un nevarēs doties uz klubu trenēties individuāli. 

Kultūrā:

 • Nestrādās bibliotēkas, izstāžu vietas un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkstēs organizēt gadatirgus (arī Ziemassvētku tirdziņus).
 • Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju iekštelpas, bet turpinās darboties muzeju brīvdabas teritorijas, kurās būs jānodrošina cilvēku vienvirziena kustību, jānovērš cilvēku plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties varēs arī dabas takas.                                                         

Pakalpojumi:

 • Nestrādās visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā arī frizieri).
 • Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkstēs sniegt tikai ārpus telpām.
 • Nenotiks fotosesijas un netiks sniegti citi foto pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.
 • Nenotiks dzinējmedības.

Šie pakalpojumi ierobežoti, vērtējot vairākus aspektus: vai pakalpojumu sniedz ilgāk par 15 minūtēm (kopā ar laiku uzgaidāmajā telpā), vai ir tiešs cilvēku kontakts pakalpojumu sniegšanas laikā, vai ir iespējams lietot sejas masku (piemēram, pie kosmetologa un fotosesijās nelieto) un lielāko uzsvaru liekot uz kritēriju, vai bez šī pakalpojuma cilvēks var iztikt 3 nedēļas. Mērķis ir samazināt cilvēku skaitu, ko ikdienā satiekam. 

Tirdzniecībā:

Laikā no 19. decembra līdz 11. janvārim katru dienu būs piemērots regulējums, kas līdz šim attiecās uz brīvdienām un svētku dienām, bet būs paplašinātas preču grupas, ko šajā laikā drīkst tirgot. Tas nozīmē, ka šajās 3 nedēļās klātienē darbosies tikai: 

 • aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas),
 • optikas preču veikali,
 • degvielas uzpildes stacijas,
 • tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas:
  • pārtikas preces;
  • higiēnas preces;
  • pirmās nepieciešamības saimniecības preces;
  • mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
  • tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;
  • dzīvnieku barību un preces;
  • preses izdevumus;
  • sabiedriskā transporta biļetes;
  • mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;
  • pašu ražoto lauksaimniecības produkciju
  • ziedus un Ziemassvētku eglītes.

Detalizētāku regulējumu tirdzniecības vietām, tai skaitā preču sarakstus, sagatavos Ekonomikas ministrija. Papildus norādām, ka preču tirdzniecība internetā nav ierobežota.

Vienlaikus tirdzniecības vietām pastiprinātas arī prasības: vienam apmeklētājam būs jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās telpu platības (neskaitot platību, ko aizņem plaukti, iekārtas utml.), apmeklētāju veikalā nedrīkstēs būt vairāk kā pieejamo ratiņu/groziņu, savukārt uz veikalu drīkstēs doties tikai pa vienam (līdzi drīkst nākt bērni līdz 12 gadu vecumam vai nepieciešamības gadījumā asistents).

Darba vietās:

 • Ar grozījumiem rīkojumā īpaši uzsvērts, ka ikvienam, kuram darba specifika atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba devēja pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka klātienē strādās, piemēram, pārdevēji, šoferi, krāvēji, policisti, ugunsdzēsēji, apsardzes darbinieki, radio un televīzijas raidījumu diktori un operatori, mediķi un citi, bet ne, piemēram, biroja darbinieki. 

Precizēta arī norma attiecībā uz ēdināšanu - tikai ražošanas uzņēmumus, kur nav iespējams nodrošināt drošas ēšanas pauzes, drīkstēs ēdināšanu nodrošināt uz vietas, ja vienlaikus ēd tikai tie cilvēki, kuri ikdienā ir kopā, pie galdiņa sēž tikai viens cilvēks un tiek ievērota 2 m distance.

_______________________________________________________________________________________________

Ārstniecības iestādi drīkst apmeklēt tikai ar iepriekšēju pieteikšanos // arī Covid-19 pozitīvi pacienti un kontaktpersonas var saņemt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/arstniecibas-iestadi-drikst-apmeklet-tikai-ar-iepriekseju-pieteiksanos-/ 

_______________________________________________________________________________________________

Covid-19 kontaktpersonas noteiks arī darba devējs; pakalpojumus nedrīkstēs sniegt, ja cilvēks nelietos sejas masku

17. novembrī, valdība lēma pilnveidot esošo regulējumu* piesardzības pasākumiem. Turpmāk mājas karantīna ir jāievēro ikvienai kontaktpersonai neatkarīgi no tā vai to ir noteicis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), ģimenes ārsts vai darba vietas atbildīgā persona. Valdība arī lēma, ka būs aizliegts sniegt pakalpojumu personai, kas neievēro noteiktos drošības pasākumus (nelieto sejas masku). Jaunā kārtība stājas spēkā no 19. novembra.

Izmaiņas kontaktpersonu noteikšanas kārtībā veiktas, lai mazinātu slogu SPKC epidemiologiem un nodrošinātu operatīvāku Covid-19 pacienta kontaktpersonas informēšanu par nepieciešamību uzsākt medicīnisko novērošanu un ievērot mājas karantīnu. Pieaugot Covid-19 slimnieku skaitam, ir nepieciešams kontaktpersonu noteikšanu padarīt operatīvāku, atsakoties no SPKC dalības kontaktpersonu apzināšanā un informēšanā, kur tas ir iespējams. Šobrīd, kad Covid-19 pacientu skaits dienas laikā mēdz pārsniegt pat 500 cilvēku, epidemiologiem darba apjoma dēļ nav iespējams operatīvi apzināt visas inficēto personu kontaktpersonas un iespējami ātri šo informāciju nodot to ģimenes ārstiem.

Turpmāk, ja SPKC konstatēs, ka inficēta persona apmeklējusi kolektīvu (pirmsskolas izglītības iestādi, izglītības iestādi vai darba kolektīvu), epidemiologs par to informēs konkrētās iestādes vadību. Pēc tam iestādes vadības uzdevums būs apzināt cilvēkus, kas bijuši ciešā kontaktā ar inficēto personu pēc noteiktiem kritērijiem. Attiecīgi par kontaktpersonu cilvēku noteiks, ja viņam iepriekšējo divu dienu laikā pirms personas saslimšanas (vai infekcijas laboratoriskās konstatēšanas) ar saslimušo cilvēku būs:

 • bijis personīgs kontakts ne tālāk kā divu metru attālumā un ilgāk par 15 minūtēm;
 • bijis fizisks kontakts (piemēram, sarokošanās, apskāviens);
 • bijis neaizsargāts tiešs kontakts ar Covid-19 inficētās personas inficētajiem izdalījumiem (piemēram, uzklepots).
 • Par kontaktpersonu noteiks arī tad, ja abas persona būs atradusies slēgtā vidē (piemēram, darba telpā, koplietošanas vai sanāksmju telpā, uzgaidāmajā telpā utt.) kopā ar Covid-19 inficēto personu ilgāk par 15 minūtēm.

Vadoties pēc šiem kritērijiem, darba vietas atbildīgā persona izveidos kontaktpersonu sarakstu, ko nosūtīs SPKC. Vienlaicīgi arī kolektīva atbildīgā persona informēs kolektīvā noteiktās kontaktpersonas vai viņu likumīgos pārstāvjus – darbiniekus, izglītojamos vai izglītojamo vecākus par to, ka konkrētai personai bijis ciešs kontakts ar inficētu personu un ir pienākums ievērot mājas karantīnu, kā arī nepieciešamību sazināties ar ģimenes ārstu, lai uzsāktu medicīnisko novērošanu un nepieciešamības gadījumā saņemtu darba nespējas lapu.

Savukārt SPKC, saņemot no darba vietas kontaktpersonu sarakstu, pārliecināsies, ka tas ir sagatavots atbilstoši kritērijiem un to nosūtīs Nacionālajam veselības dienestam (NVD). NVD pēcāk šo informāciju ievadīs vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā, lai informācija būtu pieejama arī ģimenes ārstiem. Vadoties no pieejamās informācijas, ģimenes ārsts cilvēkam varēs  noformēt darba nespējas lapu karantīnas dēļ.

 Vienlaikus valdība skatīja arī citu jautājumu. Šobrīd joprojām liels skaits iedzīvotāju publiskās iekštelpās nelieto vispār vai neatbilstoši lieto mutes un deguna aizsegus,  pakļaujot gan sevi, gan arī citas personas inficēšanās riskam ar Covid-19. Tādēļ, valdība šodien lēma, ka pasākuma organizatoram vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts sniegt pakalpojumu cilvēkam, kurš nelieto vai nepareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Tas nozīmē, ka, piemēram, veikalā pārdevēja pircēju neapkalpos, ja cilvēks nelietos mutes un deguna aizsegu.

Par pasākuma organizatoram, saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam un ēku īpašniekam (tostarp viņu nodarbinātajiem) noteikto pienākumu nepildīšanu tiks paredzēta administratīvā atbildība. Kontroli veiks Pašvaldības policija un Valsts policija.

________________________________________________________________________________________________________

Iedzīvotāju ievērībai!
Par klientu apkalpošanu pašvaldībā

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, lai samazinātu infekcijas slimības Covid-19 izplatību ir jāsamazina iedzīvotāju, tai skaitā valsts pārvaldes darbinieku, savstarpējo kontaktu skaits.

Tāpēc Viļānu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pēc iespējas ierobežot pašvaldības apmeklēšanu klātienē un saņemt pakalpojumus attālināti.

Ja tomēr pakalpojumu nav iespējams saņemt attālināti, stingri atgādinām ievērot piesardzības pasākumus:

 • lietot sejas aizsargmasku,
 • dezinficēt rokas,
 • ievērot 2metru distanci.

BEZ sejas aizsargmaskas klients ēkā NETIEK IELAISTS!

Informējam, ka apmeklētāji tiks ielaisti pie speciālistiem piesakoties pie dežuranta, t.sk. uz kasi un klientu apkalpošanas centru.

Kā arī pakalpojumu saņemšanai klātienē iesakām pieteikties iepriekš, zvanot atbildīgajam speciālistam:

Papildus ir nodrošināta iespēja iesniegumus atstāt slēgtā pastkastītē.

___________________________________________________________________________________________________

Valdība 13. oktobrī pieņēma lēmumu, ka no 14. oktobra sejas maskas būs jālieto arī veikalos, muzejos, izstādēs un citās vietās. Savukārt no 17. oktobra būs papildu ierobežojumi interešu izglītībai, privātajiem pasākumiem un sporta jomai. Tāpat būs stingrāki nosacījumi sabiedriskajā ēdināšanā.

Turpmāk sejas maskas obligāti būs jāvalkā ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, piemēram, apmeklējot dievkalpojumu. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām. Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras.  Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi. 

Diemžēl novērojumi liecina, ka kopumā iedzīvotāju līdzdarbošanās līmenis ievērot valstī noteiktās rekomendācijas un prasības ir pārāk zems, kā rezultātā notiek strauja vīrusa izplatība. Līdz ar to Veselības ministrija kopā ar speciālistiem secinājusi, ka ir vajadzīga atsevišķu proaktīvu ierobežojumu noteikšana visā valstī uz noteiktu laiku, kur potenciāli ir iespējama daudz lielākā vīrusa pārnese no cilvēka uz cilvēku ārpus viņu sociālā burbuļa.

Līdz ar to, lai mazinātu infekcijas izplatību, no 17. oktobra līdz 6. novembrim visā valstī būs ieviestas vēl citas drošības prasības:

 • Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās – var notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām;
 • Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuves. Telpās treniņi var norisināties tikai individuāli. Šī prasība attiecas arī uz sporta klubiem, bet neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.
 • aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem).

No 17. oktobra:

 • privātu pasākumu vietās kopā drīkst būt telpās 30 cilvēki, ārpus telpām – 300 cilvēki. Ja privātu pasākumu rīko publiskā vietā, piemēram, restorānā, izīrētā pirtī, klubā u.tml., tad jānodrošina viesiem fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2 metru distance (izņemot personām no vienas mājsaimniecības), kā arī pasākums var norisināties līdz plkst. 24.00.
 • sabiedriskās ēdināšanas vietās (arī bāros) iekštelpās pie galdiņiem drīkst atrasties ne vairāk par 4 personām, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00.

Tāpat, lai mazinātu vīrusa izplatību un epidemiologiem būtu laiks novērot inficēšanās skaita dinamikas svārstības, valdība lēma, ka 7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc skolēnu brīvlaika) mācīsies attālināti.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā valdība lēma par papildu ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai. Līdz 31. decembrim ir noteikti vēl šādi drošības pasākumi:

 • pasākumos iekštelpās vienlaikus pulcēties drīkst 500 cilvēki;
 • iekštelpās drīkst notikt tikai tādi pasākumi, kuros ir fiksētas, personalizētas sēdvietas;
 • pasākumos ārtelpās nedrīkst būt vairāk par 1000 cilvēkiem;
 • pasākumi ārtelpās virs 300 cilvēkiem, kuros notiek personu pārvietošanās (piemēram, nūjošana, skriešana, t.sk. maratoni), netiek organizēti.
 • pieaugušo neformālās izglītības grupās drīkst būt 30 cilvēki vienā grupā.

___________________________________________________________________________________________________

Pasažieris var tikt neuzņemts sabiedriskajā transportā, ja netiek lietots mutes un deguna aizsegs

Ņemot vērā, ka no rītdienas, 2020. gada 7. oktobra, sabiedriskajā transportā būs obligāta deguna un mutes aizsega lietošana, reģionālās nozīmes maršrutu autobusa vadītājam vai vilciena konduktoram būs tiesības atteikt iekāpšanu vai lūgt pamest transportlīdzekli, ja pasažieris būs bez attiecīgā aizsega. Konflikta situācijas gadījumos šoferis vai konduktors varēs izsaukt policiju.

Atgādinām, ka sakarā ar strauju Covid-19 izplatību valstī turpmāko mēnesi (līdz 6. novembrim) pasažieriem sabiedriskajā transportā obligāti jālieto medicīniskā, higiēniskā maska, vizieris vai sejas vairogs (bet ne šalle, lakats u.tml.). Papildus tam Autotransporta direkcija aicina autobusos un vilcienos maksimāli ievērot distanci, iespējas gadījumā sēdvietas ieņemt pamīšus (aizņemot katru otro sēdvietu), kā arī iegādāties biļeti internetā, autoostā vai autobusā, neizmantojot skaidras naudas norēķinus. Tāpat pasažieri tiek aicināti būt atbildīgiem un ievērot noteiktos drošības pasākumus, lai nebūtu vajadzība ieviest papildu ierobežojumus.

___________________________________________________________________________________________________

No 2020. gada 7. oktobra līdz 6. novembrim pārvietojoties sabiedriskajā transportā jānēsā sejas aizsegs.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz noteikt pienākumu pasažieriem sabiedriskajā transportā lietot mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam.

_____________________________________________________________________________________________

Latvijā 10. jūnijā beidzas 12. martā izsludinātā ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot vīrusa COVID-19 izplatību, taču vairāki ierobežojumi un piesardzības pasākumi joprojām saglabājas.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/latvija-beidzas-arkartas-situacija/

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

________________________________________________________________________________________________

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA INFORMĒ PAR DARBA ORGANIZĀCIJU
NO 10. JŪNIJA

Atsākta klientu apkalpošana klātienē, pie atsevišķiem speciālistiem ir nepieciešams pieteikties iepriekš.

Noteikumi ienākot ēkā:

 • Jāveic roku dezinfekcija;
 • STINGRI JĀIEVĒRO 2 METRU DISTANCE!

! Apmeklētāji ar akūtiem elpceļu infekcijas slimību simptomiem netiek pieņemti !

Neskatoties uz klientu apkalpošanas atsākšanu, aicinām iedzīvotājus arī turpmāk izvērtēt jebkuras publiskas iestādes apmeklējuma nepieciešamību un, cik vien tas iespējams, izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus un zvanīt, lai saņemtu konsultācijas.

Struktūrvienība

Darba organizācija no 10.jūnija

Bāriņtiesa

Pamatpakalpojumu sniegšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus.
Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienas, ceturtdienas 8.00 - 12.00,
12.30 - 16.30.

Ar bāriņtiesas priekšsēdētāju var vienoties arī par citu apmeklētāju pieņemšanas laiku, darba dienās, darba laikā.
Tālr.: 64628034, 22386435
E-pasts: barintiesa@vilani.lv

Bāriņtiesas apliecinājumi un citas darbības tiek veiktas klātienē, veicot iepriekšēju pierakstu pie speciālista un ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus.
Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienas, ceturtdienas 8.00 - 12.00,
12.30 - 16.30.

Tālr.: 64662089
E-pasts: barintiesa@vilani.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Darbu atsāk ierastajā režīmā, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus.
Tālr.: 64662089

E-pasts: dzimtsaraksti@vilani.lv

Nekustamo īpašumu nodaļa

Klientu apkalpošana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus.
Tālr: 64662424

E-pasts: lidija.kuznecova@vilani.lv

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Klientu apkalpošana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus.
Tālr: 64662082, 27875773

E-pasts: vilani@pakalpojumucentri.lv

Sociālais dienests

Darbu atsāk ierastajā režīmā, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus.
Apmeklētāju pieņemšana:

 • Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00, 12.30-16.30
 • Otrdienās: 8.00-12.00

Kontakttālruņu saraksts: ŠEIT
E-pasts: socialaisdienests@vilani.lv

Kase

Darbu atsāk ierastajā režīmā, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus.
Pieņem pašvaldības administratīvajā ēkā 2.stāvā, 2.5.kabinetā, caur lodziņu.
Tālr.: 64628032


Darba laiks: 8.00-16.30
Pusdienlaiks: 12.00-12.30

________________________________________________________________________________________________

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka sākot ar šodienu, 3.jūniju, pieejami visi valsts apmaksātie plānveida ambulatorie un stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi. Vienlaikus ārstniecības iestādēs tiek saglabātas stingras epidemioloģiskās drošības prasības, savukārt, iedzīvotājiem, pirms došanās pie ārsta vai uz izmeklējumu, joprojām spēkā iepriekšējā kārtība - iepriekš jāsazinās un jāvienojas par vizītes laiku un bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst. Būtiski atcerēties iespēju robežās ievērot divu metru distanci, regulāri dezinficēt rokas un lietot sejas masku.

________________________________________________________________________________________________

Arī Tu esi svarīgs ķēdes posms!

Lejupielādē lietotni „Apturi Covid ”un palīdzi ierobežot vīrusa izplatību Latvijā, lai mēs visi varētu ātrāk atgriezties ikdienas dzīvē.

Vairāk par lietotni: www.apturicovid.lv

#Apturicovid

________________________________________________________________________________________________

Viļānu novada pašvaldības darbs valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa ietvaros līdz 2020.gada 9.jūnijam

Atsākta daļēja klientu apkalpošana klātienē, iepriekš piesakoties pie attiecīgā speciālista.

Tiek nodrošināta iespēja veikt skaidras naudas norēķinus kasē, administrācijas ēkas 1.stāvā, 1.6.kabinetā, ieeja ēkā pa sānu durvīm.

Noteikumi:

 • Ēkā drīkst ienākt tikai ar mutes un deguna aizsegu (respirators, maska, šalle vai lakats), kurus nodrošina paši apmeklētāji;
 • Pie ieejas jādezinficē rokas;
 • Atrodoties ēkā, stingri jāievēro 2 metru distance;
 • Bez iepriekšējā pieraksta un attiecīgā speciālista aicinājuma ēkā ienākt kategoriski aizliegts!
 • Apmeklētāji ar akūtiem elpceļu infekcijas slimību simptomiem netiek pieņemti!

Neskatoties uz klientu apkalpošanas atsākšanu, aicinām iedzīvotājus arī turpmāk izvērtēt jebkuras publiskas iestādes apmeklējuma nepieciešamību un, cik vien tas iespējams, izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus un zvanīt, lai saņemtu konsultācijas.

Ir nodrošināta iespēja iedzīvotājiem iesniegumus atstāt slēgtā pastkastītē.

Struktūrvienība

Darbs ārkārtējās situācijas laikā no 27.maija līdz 9.jūnijam

Bāriņtiesa

Pamatpakalpojumi tiek sniegti attālināti telefoniski vai elektroniski, nepieciešamības gadījumā nodrošinot to sniegšanu klātienē, veicot iepriekšēju pierakstu pie speciālista.
Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienas, ceturtdienas 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30.
Ar bāriņtiesas priekšsēdētāju var vienoties arī par citu apmeklētāju pieņemšanas laiku, darba dienās, darba laikā.
Tālr.: 64628034, 22386435
E-pasts: barintiesa@vilani.lv

Bāriņtiesas apliecinājumi un citas darbības tiek veikti attālināti telefoniski vai elektroniski, nepieciešamības gadījumā tie tiks veikti klātienē, veicot iepriekšēju pierakstu pie speciālista.
Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienas, ceturtdienas 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30.
Tālr.: 64662089
E-pasts: barintiesa@vilani.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Pamatpakalpojumi tiek sniegti attālināti telefoniski vai elektroniski, nepieciešamības gadījumā nodrošinot to sniegšanu klātienē, veicot iepriekšēju pierakstu pie speciālista.
Tālr.: 64662089
E-pasts: dzimtsaraksti@vilani.lv

Nekustamo īpašumu nodaļa

Pamatpakalpojumi tiek sniegti attālināti telefoniski vai elektroniski, nepieciešamības gadījumā nodrošinot to sniegšanu klātienē, veicot iepriekšēju pierakstu pie speciālista.
Tālr: 64662424
E-pasts: lidija.kuznecova@vilani.lv

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Pamatpakalpojumi tiek sniegti attālināti telefoniski vai elektroniski, nepieciešamības gadījumā nodrošinot to sniegšanu klātienē, veicot iepriekšēju pierakstu pie speciālista.
Tālr: 64662082, 27875773
E-pasts: vilani@pakalpojumucentri.lv

Sociālais dienests

Pamatpakalpojumi tiek sniegti attālināti telefoniski vai elektroniski, nepieciešamības gadījumā nodrošinot to sniegšanu klātienē, veicot iepriekšēju pierakstu pie speciālista.
Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00, 12.30-16.30
Otrdienās: 8.00-12.00
Kontakttālruņu saraksts: ŠEIT
E-pasts: socialaisdienests@vilani.lv

Kase

Atsāk darbu, pieņemšanas laiks darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00
Pieņem pašvaldības administratīvajā ēkā 1.stāvā, 1.6.kabinetā, ieeja ēkā pa sānu durvīm.
Tālr.: 64628032

 

 

________________________________________________________________________________________________

Skaidrojums par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību

Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, (turpmāk – rīkojums), izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus ierobežojumus, kas tieši attiecināmi arī uz reliģiskajām organizācijām. Ministru kabineta 2010. gada 7. maija sēdē ir pieņemti grozījumi rīkojumā, kuri koriģē iepriekš ieviestos ierobežojumus, ar 2020. gada 12. maiju atļaujot pulcēšanos gan iekštelpās, gan ārtelpās organizētos pasākumos, t. sk. organizētu reliģisku darbību veikšanai, kas veicamas pulcējoties, ja tiek ievērotas šādas prasības:

 1. vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus;
 2. pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēro iepriekšminēto cilvēku skaita ierobežojumu;
 3. pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas iekštelpās;
 4. pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

           Ņemot vērā minēto, īpaši vēršu uzmanību un skaidroju rīkojumā paredzētos ierobežojumus:

Atgādinu, ka atbilstoši š.g. 30. marta skaidrojumam dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties, proti, par organizēto pasākumu minētā rīkojuma 4.5.apakšpunkta izpratnē. Tādējādi, šādos gadījumos reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus var atrasties tāds personu skaits, kas nodrošina savstarpējās divu metru distances un citu noteikto sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.

Savukārt, organizējot laulību, kristību, bēru vai tml. ceremonijas, kas ir organizēts pasākums minētā rīkojuma izpratnē, dalībnieku skaits (ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu) nevar pārsniegt 25 cilvēkus, neatkarīgi no tā, vai pasākums tiek organizēts iekštelpās vai ārtelpās. Turklāt iekštelpās notiekošā pasākuma laiks nevar pārsniegt trīs stundas. Attiecībā uz ārtelpās notiekošajiem pasākumiem maksimālais norises laiks netiek ierobežots. Papildus minētajam, pasākuma organizatoram ir pienākums nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

Atgādinu, ka saskaņā ar rīkojuma 4.5.24.apakšpunktu neievērot divu metru distanci var ne vairāk kā divas personas, kā arī personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā un personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Vēršam uzmanību tam, ka vēl joprojām ikviens ir aicināts īpaši izvērtēt riskus pirms apmeklēt publiskās vietas un organizētus pasākumus, t.sk. dievnamus.

________________________________________________________________________________________________

Pārtikas paku izdale ārkārtas situācijas laikā

Viļānu novada pašvaldība 6.aprīlī nolēma Viļānu novada iedzīvotāju bērniem no trūcīgām ģimenēm, maznodrošinātām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes un skolēniem no 1.-12.klasei, nodrošināt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai uz mācību laiku - pārtikas paku formā.

Pārtikas pakas tiek dalītas no 9.aprīļa divas reizes mēnesī, pirmajā reizē tika izdalītas 203 pakas. Vienas dienas atbalsta summa ir 1,40 EUR.

Pārtikas paku saturs katru reizi ir atšķirīgs, tajās tiek iekļauti tādi produkti kā maize, gaļas izstrādājumi, cukurs, tēja, eļļa, makaroni, rīsi, brokastu pārslas, āboli, konditorejas izstrādājumi, piena produkti – siers, sviests, biezpiens, jogurts, biezpiena sieriņi.

Pārtikas pakas komplektētas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem.

Pārtikas paku sagatavošana, saņemšana un piegāde tiek nodrošinātam ievērojot visus drošības un aizsardzības pasākumus, sanitārās un higiēnas normas.

     

________________________________________________________________________________________________

Valdības pagarina ārkārtējo situāciju līdz 9.jūnijam

Ceturtdien, 7. maijā, Ministru kabinets pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: “Valdības stratēģija nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam balstīsies uz stingriem veselības drošības pasākumiem sadzīvē un pakāpenisku ierobežojumu samazinājumu. Mēs iesim soli pa solim, lai ierobežojumi būtu minimāli, bet vienlaikus vīruss vairs neizplatītos.”

Lēmums pieņemts balstoties uz valdībā apstiprinātajiem kritērijiem par pamatprincipiem un kritērijiem, kas nosaka to, kad iespējama Covid-19 krīzes laikā ieviesto pasākumu mazināšana. Ierobežojumu atcelšanā tiek vērtēta Latvijas epidemioloģiskā situācija, atbildīgo institūciju spēja atklāt infekciju un atrast kontaktpersonas, kā arī veselības aprūpes iestāžu kapacitāte un situācija ārvalstīs. Kritēriji tiek mērīti četru nedēļu periodā un atceltie ierobežojumi var tikt mainīti gan ierobežojumu pastiprināšanas, gan samazināšanas virzienā atkarībā no kritēriju izpildes.

No 12. maija tiks mazināti ierobežojumi izglītības, sporta, dažādu pasākumu organizēšanas un pulcēšanās, transporta un tūrisma jomās.

Izglītība un sports

Izglītības jomā visu veidu mācību process joprojām notiks attālināti, tai skaitā pašlaik netiks organizētas bērnu nometnes.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, pirmsskolas kopā ar pašvaldībām varēs lemt, kā šajā mācību gadā organizēt 5-6 gadus vecu bērnu apmācību – klātienē vai attālināti.

Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanas un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiks atļautas klātienes konsultācijas, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Lai gan 9. klašu skolēniem obligātie eksāmeni ir atcelti, arī viņiem konsultācijas klātienē būs atļautas.

Par mācību procesa norisi militārajās izglītības iestādēs lēmumu pieņems aizsardzības ministrs, savukārt iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs to pieņems iekšlietu ministrs.

Klātienē varēs notikt arī organizēti bezkontakta sporta treniņi vai nodarbības, ievērojot šādus nosacījumus:

 • vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas;
 • treniņa laiks iekštelpās – trīs stundas, ārtelpās laiks neierobežots;
 • nodarbību vada sertificēts treneris;
 • tiek ievērota savstarpēja divu metru distance;
 • fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
 • treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem;
 • jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un trenera norādījumi;
 • jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas tiks izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju.

Pasākumi un pulcēšanās

Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības noteikumus, tiks atļauta pulcēšanās iekštelpās un ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos un privātos pasākumos, kā arī sapulcēs, gājienos un piketos. Tāpat tiks atļauta organizēta reliģisko darbību veikšana. Arī privātos pasākumos mājās būs jāņem vērā dzīvokļa platība, lai nepārsniegtu cilvēku skaitu, kas atbilst epidemiologu norādījumiem.

Pasākumos, kuros apmeklētājs piedalīsies, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, netiks piemērots noteiktais cilvēku skaita ierobežojums.

Pasākumu norises ilgums ārtelpās nebūs ierobežots, taču iekštelpās tas nedrīkstēs pārsniegt trīs stundas. Organizatoram būs jānodrošina arī ierobežojumu ievērošana un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība.

Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks tiks pagarināts no plkst. 7.00 un līdz 24.00.

Netiks atļauti publiskie un privātie sporta pasākumi, kas rīkoti saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs varēs apstiprināt pasākumus sociālās un fiziskās distancēšanās nodrošināšanai, kas jāievēro, organizējot sapulces, gājienus un piketus.

Savukārt kultūras ministram būs tiesības reglamentēt kārtību, kādā kultūras institūciju darbībā ievērojami fiziskās distancēšanās un dezinficēšanas prasību ievērošana kultūras institūcijās, piemēram, bibliotēkās, muzejos u. c. vietās.

Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un ārtelpās joprojām var ne vairāk kā divas personas vai arī personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā vai arī personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Tirdzniecības centri

Turpmāk brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros strādās visi veikali. Ir atcelts ierobežojums, ka tirdzniecības centros darbojas tikai pārtikas veikali, preses tirdzniecības vietas, aptiekas, vakcinācijas kabineti, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, ķīmiskās tīrītavas, higiēnas un saimniecības preču veikali, kā arī būvniecības un dārzkopības preču veikali.

Transports

Satiksmes ministrijai būs jāsagatavo satiksmes ministra apstiprināti pasākumi, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā paredzot pienākumu sabiedriskajā transportā valkāt mutes un deguna aizsegu.

Tūrisms

Pēc 12. maija tiek atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 14 dienas pašizolācija dzīvesvietā neattieksies un Latvijas valstspiederīgajiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējuši valstis, kas nav Latvija, Lietuva vai Igaunija.

________________________________________________________________________________________________

Ārkārtas situācijas ierobežojumu laikā Viļānu kultūras nams uzmundrina ar saviem radošajiem iestudējumiem ne tikai novada iedzīvotājus, bet arī apkārt esošos novadus.

Aktivitātes skatāmas šeit: https://www.facebook.com/Vi%C4%BC%C4%81nu-kult%C5%ABras-nams-102507818034396/

________________________________________________________________________________________________

SPKC informē, ka sākot ar 27.aprīli ir veiktas izmaiņas informatīvā tālruņa par COVID – 19 jautājumiem darba laikos. Plašāk šeit: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/preses-relizes

________________________________________________________________________________________________

Visi Covid-19 analīžu rezultāti tagad vienuviet www.datamed.lv

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/visi-covid-19-analizu-rezultati-tagad-vienuviet-/

________________________________________________________________________________________________

Pabalsta piešķiršana krīzes situācijā

Saskaņā ar 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir  papildināts ar  pārejas noteikumu 37.punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma), kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija uz vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (tātad šobrīd līdz 2020.gada 30.jūnijam) pašvaldībai ir jāpiešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā (turpmāk – pabalsts), kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā, no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, ja saistībā ar ārkārtējo situāciju tai ir iestājušies apstākļi, kur tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/pabalsta-pieskirsana-krizes-situacija/

________________________________________________________________________________________________

Valdība pagarina ārkārtējo situāciju līdz 12. maijam

Turpinot darbu pie Covid-19 izplatības ierobežošanas un ar to saistīto seku novēršanas, Ministru kabinets ir pagarinājis ārkārtējās situācijas termiņu un pieņēmis vairākus lēmumus papildus jau spēkā esošajiem pasākumiem, tādā veidā nodrošinot valsts, pašvaldību un citu pakalpojumu sniedzēju darbu un sadarbību krīzes laikā. Lēmumi par ierobežojumu termiņa pagarinājumu ir pieņemti saskaņā ar epidemiologu rekomendācijām un rūpējoties par sabiedrības veselību un drošību.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz šī gada 12. maijam, tādējādi pagarinot 12. marta valdības rīkojuma par “Ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darbības laiku.

Jau šobrīd, ārkārtējās situācijas laikā, ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru ceremonijas ārtelpās ar nosacījumu, ka tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi. Valdība ir atbalstījusi arī izņēmumu uz kristību ceremoniju noturēšanu neatliekamajos gadījumos.

Visiem Eiropas Savienības valstspiederīgajiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, tiks atļauts vienu reizi šķērsot Latvijas Republikas teritoriju noteiktās sauszemes robežšķērsošanas vietās, lai atgrieztos savā mītnes zemē.

Turpmāk personām pirms atgriešanās Latvijā būs jānorāda pilna informācija par savu faktisko dzīvesvietu, kurā to var sasniegt. Gadījumā, ja faktiskās dzīvesvietas adrese atšķirsies no pašizolācijas vietas adreses, personai būs pienākums nekavējoties par to paziņot Valsts policijai. Par nepatiesu ziņu norādīšanu tiks piemērota administratīvā vai kriminālā atbildība.

Bērnu tiesību aizsardzības jomas speciālistu izglītotāji (piemēram, sociālie darbinieki, tiesneši, prokurori, policijas darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm) turpmāk varēs plašāk pielietot attālināto mācību iespējas. Parasti šādas mācības tiek īstenotas klātienē, tomēr, ņemot vērā pašreizējo situāciju, arī šī mērķa grupa varēs attālināti apgūt izglītības programmu teorētisko daļu.

Lai nodrošinātu nepieciešamos risinājumus Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, ārstniecībai un attiecīgo pasākumu organizēšanai tiek noteikts, ka valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, pašvaldību institūcijas un iestādes var nepiemērot Publisko iepirkumu likumu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu. Tas attiecas uz gadījumiem, kad nepieciešams iegādāties preces un pakalpojumus pašvaldības iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju personālam, sociālo pakalpojumu saņēmējiem un pašvaldības iedzīvotāju izmitināšanai, uzraudzībai, ēdināšanai, higiēnai, drošībai un citu pasākumu īstenošanai.

Rīkojumā tiek arī noteikta kārtība, kādā valsts mantu varēs nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām vai sociālajiem uzņēmumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai.

Nacionālā veselības dienesta iegādātos individuālos aizsardzības līdzekļus turpmāk varēs nodot pašvaldībām, pašvaldību sociālās aprūpes iestādēm, pašvaldības policijai un Iekšlietu ministrijas institūcijām bez atlīdzības, pirms tam nenoskaidrojot valsts un citu iestāžu vajadzību pēc tiem.

Tiek atvieglota uzskaite un gadījumu izmeklēšana iekšlietu un drošības iestāžu amatpersonām, nosakot, ka saslimšana ar Covid-19 nav uzskatāma par nelaimes gadījumu darbā.

Savukārt tieslietu ministrs varēs noteikt atvieglojumus, ko piemēro pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanai Latvijas Vēstnesī ārkārtējās situācijas laikā.

________________________________________________________________________________________________

Viļānu novada pašvaldība lūdz iedzīvotājus stingri ievērot 2 metru distanci un nepulcēties publiskās vietās vairāk par 2 cilvēkiem! Tas attiecas uz bērnu rotaļu laukumiem, sporta laukumiem un citām sabiedriskajām vietām. Piemēram, ja bērnu rotaļu laukumā jau ir divas personas, tad citām personām tur iet ir stingri aizliegts!

Lūdzam iedzīvotājus ar sapratni attiekties pret šiem ierobežojumiem un paskaidrot bērniem nepieciešamību ievērot fiziskās distancēšanās noteikumus.

Aicinām pēc iespējas atturēties no publisku vietu apmeklēšanas vispār vai darīt to tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā.

Neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var: 
- ne vairāk kā divas personas;
- personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
- vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
- personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

________________________________________________________________________________________________

Pirms došanās pie ārsta, iedzīvotājiem ir jāsazinās un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanas kārtību

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/pirms-dosanas-pie-arsta-iedzivotajiem-ir-jasazinas-un-javienojas-par-pakalpojuma-sanemsanas-kartibu/

________________________________________________________________________________________________

SKAIDROJUMS ❗️Uzzini, kas jāievēro, ja atrodies:
✔️ pašizolācijā;
✔️ karantīnā;
✔️ izolācijā.

 • Tabulā pārskatāmi apkopotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par to, ko drīkst, ko nedrīkst un kā rīkoties konkrētās situācijās.

________________________________________________________________________________________________

Ārstiem un pacientiem pieejams jauns attālinātu medicīnas pakalpojumu rīks

Risinājums nodrošina:

 • Drošu pacientu identificēšanu un pierakstu
 • Ērtu norēķinu par pakalpojumu

Tas pieejams ikvienai medicīnas iestādei un ģimenes ārstam.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/arstiem-un-pacientiem-pieejams-jauns-attalinatu-medicinas-pakalpojumu-riks/

________________________________________________________________________________________________

Droši un kvalitātīvi informācijas avoti par Covid-19

Skaidrojumi, paziņojumi

https://lvportals.lv/par-portalu/autortiesibas

Vietnē likumi.lv speciālisti tiesību aktus sistematizē, nodrošinot sabiedrībai tūlītēju to aktuālo redakciju.

 • Visi ārkārtējās situācijas tiesību akti vienkopus: sadaļa Covid-19 vietnē likumi.lv

 • Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” parasti iznāk katru darba dienu un, ja nepieciešams, arī brīvdienās. Lai tiesību aktu oficiālos tekstus operatīvi padarītu pieejamus sabiedrībai, ārkārtējā situācijā biežāk klajā nāk oficiālā izdevuma papildu laidieni - par tiem lietotājus informējam vietnē vestnesis.lv.

________________________________________________________________________________________________

Viļānu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas darba organizācija ārkārtas situācijas laikā

 • Dzimtsarakstu nodaļa klātienē turpina reģistrēt tikai dzimšanas un miršanas faktus.
 • Lūgums izvērtēt laulības pieteikuma iesniegšanas nepieciešamību (atlikt uz vēlāku laiku), attālināti iesniegumu pieņemšana tiks nodrošināta tikai ar drošu elektronisko parakstu.
 • Atkārtotu civilstāvokļa apliecību un izziņu pieprasīšanu var veikt, izmantojot portālu www.latvija.lv, obligāti norādot kontakttālruni saziņai, vai arī rakstot pieteikumu uz nodaļas e-pastu: dzimtsaraksti@vilani.lv.
 • Iesniegumi vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai netiek pieņemti.

Informācija pa tālruni: 64662089.

________________________________________________________________________________________________

Viļānu novada pašvaldības Bāriņtiesas darba organizācija ārkārtas situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 14. marta rīkojumu, Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšana klātienē nenotiek, tai skaitā arī apliecinājumu izdarīšana. Konsultācijas tiek sniegtas attālināti sazinoties ar Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas darbiniekiem, zvanot pa tālruni: 64628034 vai 22386435.

Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesa aicina iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski uz norādīto e-pastu barintiesa@vilani.lv  vai pa pastu: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV 4650.

________________________________________________________________________________________________

Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darba organizācija ārkārtas situācijas laikā

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests, neskatoties uz valstī noteikto ārkārtas situāciju turpina strādāt ar dažādām klientu grupām attālināti, bet  tajā pašā laikā rūpīgi izvērtē katru gadījumu un saņemto informāciju. Sociālais dienests klātienes pakalpojumus nodrošinās tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/vilanu-novada-pasvaldibas-sociala-dienesta-darba-organizacija-arkartas-situacijas-laika/
 

Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta kontaktinformācija

________________________________________________________________________________________________

Ko paredz jaunie grozījumi zemkopības ministra rīkojumā? Oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” otrdienas, 31. marta, papildu laidienā Nr. 64A jaunās prasības sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem: https://www.vestnesis.lv/laidiens/2020/03/31/nr/64A

Pielikumā apkopojums ar aktuālajām saitēm:

 • Rīkojuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu aktuālā redakcija (vietnē likumi.lv)
 • Visi ārkārtējās situācijas tiesību akti (vietnē likumi.lv)
 • Skaidrojumi, t.sk. "Covid-19 un personas datu apstrāde darbā"

COVID-19 aktuālās saites

________________________________________________________________________________________________

Rēzeknē darbu sāk Covid-19 analīžu pieņemšanas punkts

No 31. marta pie Rēzeknes 4. vidusskolas pagalmā (Viļānu iela 2, no Pils ielas puses) darbu uzsāks SIA “Centrālā laboratorija” Covid-19 analīžu mobilais pieņemšanas punkts. Analīzes var nodot noteiktā laikā, tikai iepriekš piesakoties un ierodoties ar savu transportu.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/rezekne-darbu-sak-covid-19-analizu-pienemsanas-punkts/

________________________________________________________________________________________________

Atbalsta pasākumi uzņēmējiem

________________________________________________________________________________________________

Viļānu pagasta PII Bitīte dežūrgrupa ir atvērta Viļānu pilsētas PII

Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" bērni kopā ar savām audzinātājām tiek uzņemti Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes dežūrgrupā.

Ja ir kādi jautājumi vai nepieciešams transports zvanīt Ārijai Strupišai: 26170485 vai 29140890

________________________________________________________________________________________________

Atbalsts iedzīvotājiem saistībā ar komunālajiem maksājumiem

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

 1. Ministru kabineta izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā nepiemērot iedzīvotājiem soda (nokavējuma) procentus par aizkavētiem maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/par-atbalstu-iedzivotajiem-arkarteja-situacija-saistiba-ar-komunalajiem-maksajumiem/

________________________________________________________________________________________________

NĪ nodokļa samaksas termiņu pārcelšana

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

 1. Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa divus samaksas termiņus no 2020.gada 31.marta un 2020.gada 15.maija uz 2020.gada 30.jūniju, visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuru īpašumi atrodas Viļānu novada administratīvajā teritorijā.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/par-nekustama-ipasuma-nodokla-samaksas-terminu-parcelsanu-arkartas-situacija/

________________________________________________________________________________________________

Jauni ierobežojumi COVID-19

No 29.marta valstī ir noteikti jauni ierobežojumi, tādēļ aicinām tos uztvert nopietni. Tagad publiskās vietās (gan telpās, gan ārpus tām) obligāti jāievēro vismaz divu metru distance no apkārtējiem. Neievērot distanci drīkst tikai ģimenes locekļi vai personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, kā arī personas, kas veic darba vai dienesta pienākumus, un pāri (jebkuras divas personas). Visos citos gadījumos distance jāievēro obligāti. No šiem ierobežojumiem izriet arī citi ierobežojumi - tas nozīmē, ka vairs nedrīkstēs spēlēt komandu sporta spēles, apmeklēt bērnu laukumiņus, rīkot piknikus ar draugiem utt.

Policijas mērķis ir rūpēties par sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību. Policijai nekad nav bijis mērķis sodīt visus pēc kārtas, taču, ja citādi nevarēs, tad būs jāpiemēro sodi.
Ievēro distanci un izglāb dzīvību!

Visus ierobežojumus var skatīt šeit:
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/6218_par_arkartejas_situacijas_izsludinasanu__aktualizets_27_mart

________________________________________________________________________________________________

Pacientu un ārstu drošībai saistībā ar COVID-19 uz laiku ierobežos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus

Lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī,  līdz ārkārtējās situācijas beigām būs daļēji ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi gan valsts, gan privātajās ārstniecības iestādēs.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/pacientu-un-arstu-drosibai-saistiba-ar-covid-19-uz-laiku-ierobezos-planveida-veselibas-aprupes-pakalpojumus/

________________________________________________________________________________________________

Par testēšanu uz Covid-19 sociālās aprūpes institūciju un patversmju klientiem

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju, Pasaules Veselības organizācijas izsludināto pandēmiju, kā arī Covid-19 transmisiju Eiropā un 2020. gada 12. martā Ministru kabineta izsludināto ārkārtas situāciju valstī,   2020. gada 23. marta Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu testēšanu sociālās aprūpes institūciju un patversmju klientiem ar akūtas elpceļu infekcijas pazīmēm (klepus, drudzis, rīkles iekaisums, elpas trūkums) uz Covid-19.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/par-testesanu-uz-covid-19-socialas-aprupes-instituciju-un-patversmju-klientiem-/

________________________________________________________________________________________________

Informāciju par COVID-19 negatīviem rezultātiem iedzīvotāji saņems E-veselības portālā

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka turpmāk iedzīvotāji, kuri nodevuši analīzes COVID-19 infekcijas noteikšanai un to rezultāts būs negatīvs, informāciju saņems un varēs apskatīt E-veselības portālā, savukārt, pozitīva rezultāta gadījumā joprojām darbosies iepriekšējā kārtība, kad iedzīvotājiem zvana Slimību un profilakses centra speciālists.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/informaciju-par-covid-19-negativiem-rezultatiem-iedzivotaji-sanems-e-veselibas-portala/

________________________________________________________________________________________________

Noteikti papildus ierobežojumi sabiedriskajā transportā

Balstoties uz satiksmes ministra rīkojumu vīrusa Covid-19 izplatīšanās riska mazināšanai, no piektdienas, 2020. gada 27. marta, uz ārkārtējās situācijas laiku reģionālajos maršrutos tiks ierobežots pārvadāto pasažieru skaits vienā autobusā, tādējādi nodrošinot lielāku distanci starp pasažieriem. Plānots, ka autobusā katra otrā sēdvieta, kuru nedrīkstēs ieņemt, būs iezīmēta. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt sava brauciena nepieciešamību sabiedriskajā transportā!

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/noteikti-papildus-ierobezojumi-sabiedriskaja-transporta/

________________________________________________________________________________________________

2020.gada 12.aprīlī Viļānu amatnieku gadatirgus NENOTIKS

Saistībā ar COVID-19 12. martā valdība pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā. Ārkārtējā situācija ir spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz šī gada 14.aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību, ir aizliegta visa publiskā pulcēšanās, kur vienlaikus pulcējas vairāk par 50 cilvēkiem.

________________________________________________________________________________________________

Vienotā informatīvā mājaslapa par Covid-19

Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast atbildes uz jautājumiem saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un tā radīto ietekmi dažādās jomās, Valsts kanceleja veido tīmekļvietni covid19.gov.lv. Šajā vietnē būs apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām, statistikas dati, kā arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/vietne-covid19-gov-lv-vienuviet-bus-pieejama-aktuala-informacija-par-covid-19/

________________________________________________________________________________________________

Izveidots brīvprātīgo palīdzības tīkls pārtikas piegādēm risku grupām un cilvēkiem pašizolācijā vai karantīnā

No 17. Līdz 20. martam norisinājās virtuālais hakatons HackForce, kura mērķis bija meklēt risinājumus koronavīrusa krīzes radītajiem izaicinājumiem. Starp uzvarētājiem ir kustība #paliecmājās – brīvprātīgo tīkls, kas bez maksas vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču piegādi tiem, kas ir riska grupā vai atrodas mājās karantīnā. Saņemt #paliecmājās palīdzību var jebkurš– zvanot pa tālruni 25661991 vai apmeklējot mājas lapu www.paliec-majas.lv.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/izveidots-brivpratigo-palidzibas-tikls-partikas-piegadem-risku-grupam-un-cilvekiem-pasizolacija-vai-karantina/

________________________________________________________________________________________________

Ārkārtas situācijas laikā uzņēmējiem pieejams VID un ALTUM atbalsts

Lai sniegtu operatīvu un izsmeļošu informāciju visiem uzņēmējiem, kuru darbību  ietekmējusi COVID-19 pandēmija, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) no šī gada 25. marta sāk darboties īpaši tam izveidota atbalsta tālruņa līnija 67120020.

Krīzes skartie uzņēmumi no šodienas, 25. marta, var pieteikties valdībā apstiprinātajiem Attīstības finanšu institūcijas ALTUM jaunajiem atbalsta instrumentiem – garantijām banku kredītu brīvdienām un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/arkartas-situacijas-laika-uznemejiem-pieejami-vid-un-altum-atbalsta-veidi/

________________________________________________________________________________________________

Informācija par reliģisko savienību (baznīcu) darbību ārkārtējās situācijas laikā

2020. gada 17. martā, Tieslietu ministrijā notika sanāksme ar reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to ieviestos ierobežojumus.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/informacija-par-religisko-savienibu-baznicu-darbibu-arkartejas-situacijas-laika/

________________________________________________________________________________________________

Ar e-veselības risinājumu piedāvā drošas attālinātas ārstu konsultācijas

Latvijā izstrādāts inovatīvs risinājums medicīnas iestādēm, lai nodrošinātu uzticamu iedzīvotāju identificēšanu un operatīvas attālinātas speciālistu konsultācijas un palīdzību.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/ar-e-veselibas-risinajumu-piedava-drosas-attalinatas-arstu-konsultacijas/

________________________________________________________________________________________________

Rekomendācijas sociālās aprūpes iestādēm

________________________________________________________________________________________________

Ar COVID-19 simptomiem turpmāk jāzvana 8303

No šodienas, 18.marta, ir ieviests jauns tālruņa numurs – 8303, uz kuru turpmāk varēs zvanīt pacienti, lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 analīžu veikšanai.

Tālruņa līnija darbosies no plkst. 9:00 līdz 18:00

Uz šo tālruni jāzvana tiem cilvēkiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām ar saslimšanas simptomiem.

Savukārt uz ārkārtas tālruni 113 turpmāk jāzvana tikai tajos gadījumos, kad slimības simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums).

________________________________________________________________________________________________

Ģimenes ārsti arī akūtajās stundās pacientus pieņems pēc iepriekšēja pieraksta

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, lai ierobežotu COVID-19 izplatību, mazinot pacientu savstarpējo kontaktu iespējas, turpmāk ģimenes ārstu praksēs pacienti tiks apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta arī akūtajās stundās

NVD aicina iedzīvotājus nedoties pie ģimenes ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās. Ģimenes ārsts zvana laikā, noskaidrojot pacienta sūdzības un veselības stāvokli, izvērtēs vai nepieciešams prakses apmeklējums klātienē. Ja ārsts pieņems lēmumu, ka pacientam ir nepieciešams ierasties klātienē, tad veiks pierakstu uz konkrētu apmeklējuma laiku, kas pacientam ir jāievēro.

Tāpat, ņemot vērā, ārkārtējo situāciju, ģimenes ārsti ir tiesīgi pārcelt  plānotās pacientu profilaktiskās pārbaudes uz vēlāku laiku.

NVD atgādina ir svarīgi, lai ikvienam iedzīvotājam būtu pieejams un zināms savs ģimenes ārsts, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu konsultācijas un norādes saistībā ar savu veselības stāvokli.

Informāciju par pieejamajām ģimenes ārstu praksēm atbilstoši savai dzīves vietai vai pie kāda ģimenes ārsta persona ir reģistrēta var noskaidrot:

 • apmeklējot NVD mājas lapu www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi  Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām;
 • E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, autorizējoties sadaļā "Iedzīvotājs" ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID);
 • zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234.
  Darba laiks - no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.  8.30 - 17.00,
  bet piektdienās no plkst. 8.30 - 15.00. Pirmssvētku dienās: no plkst. 8.30 - 16.00.

NVD aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, ievērojot veselības nozares speciālistu un Slimības un profilakses centra norādījumus.

________________________________________________________________________________________________

Bāriņtiesa aicina pievērst īpašu uzmanību bērnu drošībai un aprūpei

Bāriņtiesa aicina ziņot:

 • Ja pašvaldībā ir bērni, kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ pašlaik atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
 • Ja ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā, kā arī, vai aizgādnībā esošo personu aizgādņi ir Latvijā un vai ir nodrošināts nepieciešamais atbalsts personai ar ierobežotu rīcībspēju;
 • Ja vecāki neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, nepieciešams informēt viņus par iespēju izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem.

Tāpat, plānojot iespējamo situācijas saasināšanos Covid-19 izplatības gadījumā, nepieciešams sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu apzināt iespējas nodrošināt bērnus ar ārpusģimenes aprūpi vecāku veselības stāvokļa dēļ, ja vecākiem nebūs citas iespējas nodrošināt bērnu aprūpi.

________________________________________________________________________________________________

Ārkārtas situācijas dēļ LAD izvērtēs izmaiņas projektu īstenošanā

Ņemot vērā ārkārtas situāciju saistībā ar COVID-19, Lauku atbalsta dienests izvērtēs projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu, kā arī nepiemēros sankcijas par saistību neizpildi.

Ja dienesta klienti, izvērtējot situāciju, secina, ka nebūs iespējams sasniegt izvirzītos mērķus, veikt nepieciešamās iegādes vai īstenot citas aktivitātes, aicinām par to informēt dienestu, rakstot iesniegumu ar pamatojumu par radušos situāciju.

Katru gadījumu dienests izskatīs un izvērtēs individuāli, lai rastu labāko risinājumu mūsu klientiem.

________________________________________________________________________________________________

Kā saņemt LAD klientu apkalpošanas pakalpojumus attālināti

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Lauku atbalsta dienests atgādina, ka līdz šā gada 14.aprīlim ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē.

Lai pakalpojumus padarītu pieejamākus, dienests paplašinājis iespējas: klientu reģistrācijas veidlapas vai veidlapas par izmaiņām klientu datos var iesniegt portālā www.latvija.lv, autentificējoties ar interneta bankas pieejām. Līdz šim Klientu reģistrācijas/Izmaiņas klientu datos veidlapas šādi iesniegt nevarēja.

Konsultācijas par neskaidrajiem jautājumiem klienti var saņemt attālināti. To var darīt, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 67095000 vai rakstot uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Aizpildītas klientu reģistrācijas veidlapas klients var iesniegt arī parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Dienests ir atcēlis visus ieplānotos publiskos pasākumus – seminārus, konsultācijas un konferences.

Pateicamies mūsu klientiem par sapratni!

________________________________________________________________________________________________

Viļānu pilsētas bibliotēkas lasītāju ievērībai!

Sakarā ar to, ka bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta līdz 14. aprīlim, ikvienam ir iespēja izmantot vietnes 3td e-GRĀMATU bibliotēku, kurā ir pieejams plašs grāmatu klāsts latviešu valodā.

Ja vēlaties izmantot šo iespēju lasīt grāmatas internetā, zvaniet pa mobilo telefonu 27124961.

Ar bibliotēkas darbinieku palīdzību jums tiks sniegta piekļuve e- grāmatām.

________________________________________________________________________________________________

253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās klientus apkalpos pēc pieprasījuma

Ņemot vērā ārkārtas stāvokli un nepieciešamos pasākumus koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī ņemot vērā faktu, ka daudzviet pārtraukta to iestāžu darbība, kuru telpās tiek nodrošināti pasta pakalpojumi, no 2020.gada 18.marta tiek pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana 253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās lauku teritorijās visā Latvijā. Līdz ārkārtas situācijas beigām iedzīvotāji pasta pakalpojumus šajās teritorijās var saņemt pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā, nepieciešamo pakalpojumu iepriekš piesakot pa tālruni.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/253-pasta-pakalpojumu-sniegsanas-vietas-klientus-apkalpos-pec-pieprasijuma/

________________________________________________________________________________________________

Reģionālo maršrutu reisu skaits tiks samazināts

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības mazināšanai pēdējo dienu laikā reģionālo maršrutu autobusos pārvadāto pasažieru skaits ir būtiski krities. Tādējādi no ceturtdienas, 2020. gada 19. marta, uz ārkārtējās situācijas laiku autobusu reisu skaits tiks samazināts. Aicinām visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno doties ar reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu 1188 vai mūsu mājaslapā www.atd.lv!

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/regionalo-marsrutu-reisu-skaits-tiks-samazinats/

________________________________________________________________________________________________

Kultūras iestāžu darba organizācija ārkārtējās situācijas laikā

Ārstniecības iestāžu darba organizācija ārkārtējās situācijas laikā

Kapitālsabiedrību darba organizācija ārkārtējās situācijas laikā

________________________________________________________________________________________________

Piesardzības un drošības pasākumi ārkārtējās situācijas laikā

Valdības jaunākais rīkojums latviešu, krievu un angļu valodā!

Skolām, pašvaldību informatīvajos ziņojumos informāciju drīkst sniegt visās valodās.

________________________________________________________________________________________________

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā klientu apkalpošana un saziņa ar sadarbības partneriem NVA notiks attālināti

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) paziņo, ka no 16.marta līdz 14.aprīlim saziņa ar klientiem un sadarbības partneriem visās NVA filiālēs notiks attālināti, kā arī tiek atcelti iepriekš izsludinātie pasākumi, kas paredz vairāku cilvēku pulcēšanos.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuriem klātienes vizīte NVA ir bijusi ieplānota laikā no 16.marta līdz 14​.aprīlim, NVA filiālē būs jāierodas saskaņā ar grafiku, kas ir pieejams NVA tīmekļvietnē. Savukārt iesniegumi par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu tiks pieņemti tikai neklātienē.

Aicinām NVA klientus ārkārtas situācijas laikā izmantot elektroniskos pakalpojumus NVA tīmekļvietnē (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/). Autentificēties NVA CV un vakanču portālā var gan ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile.

Kā pieteikumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv) iesniegt elektroniski?

1. solis
Jāizvēlas sadaļa Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam.
2.solis
Jāautorizējas, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem.
3.solis
Jāaizpilda iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai un jāaugšupielādē kā pielikums. (Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai vai Iesniegums darba meklētāja statusa piešķiršanai atrodams NVA tīmekļa vietnē);
4.solis
Jānorāda, ar kuru filiāli vēlaties sadarboties.
5.solis
Jānosūta iesniegums NVA.

Saziņai ar NVA darbiniekiem lūdzam izmantot tālruni, NVA pārvaldes un filiāļu kontaktinformācija pieejama tīmekļvietnē (https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27). Bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206.

Atgādinām, ka attālināti iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai iespējams iesniegt arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv ar e-pakalpojuma Iesniegums iestādei starpniecību (e-paraksts nav nepieciešams).

Klientu klātienes NVA apmeklējuma datumu pārcelšanas grafiks

_______________________________________________________________________________________________

NVD: Ikvienam iedzīvotājam ir jāzina savs ģimenes ārsts, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu konsultācijas par savu veselības stāvokli                                

Nacionālais veselības dienests (NVD) vērš iedzīvotāju uzmanību, ka, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas ieviesta ar mērķi ierobežot COVID – 19 izplatību,  ir svarīgi, lai ikvienam iedzīvotājam būtu pieejams un zināms savs ģimenes ārsts, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu konsultācijas un norādes saistībā ar savu veselības stāvokli.

NVD atgādina, ka ģimenes ārsts reģistrē visus pacientus, kuru dzīvesvieta atrodas ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā, kas ir noteikta savstarpēji noslēgtajā līgumā ar NVD.  Katrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un noslēdz vienošanos divos eksemplāros, ko paraksta persona un ģimenes ārsts. Viens vienošanās eksemplārs paliek pie ģimenes ārsta, otrs pie personas.

Ja teritoriālais ģimenes ārsts atsaka reģistrāciju, aicinām par to informēt NVD, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234 vai rakstot e-pastu info@vmnvd.gov.lv.

Informāciju par pieejamajām ģimenes ārstu praksēm atbilstoši savai dzīves vietai vai pie kāda ģimenes ārsta persona ir reģistrēta var noskaidrot:

 • apmeklējot NVD mājas lapu www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi ­­à Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām;
 • E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, autorizējoties sadaļā "Iedzīvotājs" ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID);
 • zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234. Darba laiks - no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.  8.30 - 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.30 - 15.00. Pirmssvētku dienās: no plkst. 8.30 - 16.00.

NVD aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, ievērojot veselības nozares speciālistu un Slimības un profilakses centra norādījumus.

 

_______________________________________________________________________________________________

          

__________________________________________________________________________________________________________________

Informācija par COVID-19 krievu valodā:
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/791
https://www.mk.gov.lv/ru/content/covid-19
https://failiem.lv/u/7eenaegd?share_email_id=cee1b5

___________________________________________________________________________________________________________________

Pašvaldības iestāde no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim ierobežo klientu apkalpošanu klātienē, izvērtējot izņēmuma situācijas. Klātienes pasākumus nodrošinot tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.

Ir nodrošināta iespēja iedzīvotājiem iesniegumus atstāt slēgtā pastkastītē.

Sociālais dienests izvērtē iespēju pieņemt iesniegumus attālināti – parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, e-pastā vai pa telefonu.

Latvijas ministrija gatavo grozījumus normatīvajos dokumentos, lai noteiktu, kā rīkoties ārkārtējā situācijā, kā, piemēram, ja šajā periodā personai beidzies trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, izvērtēt iespēju automātiski pagarināt iztikas līdzekļu deklarācijas termiņu un attiecīgi trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, izmaksāt uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus un nodrošināt atvieglojumus. Savukārt, ja personai tiek piešķirts statuss no jauna, sociālā darba speciālists pārbauda iesniedzēja atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmas pieejamo informāciju un pieņem lēmumu par šī statusa noteikšanu un atteikumu, neprasot papildu informāciju.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijām neizvērtējot ienākumus. Pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā.

Piešķirto pakalpojumu un palīdzības saņemšanas termiņš tiks pagarināts, dodot iespēju to izmantošanai pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Tā kā pasaulē turpinās COVID-19 izplatība, aicinām būt atbildīgiem gan pret sevi un saviem ģimenes locekļiem (īpaši bērniem un vecākiem), gan pret saviem kolēģiem un klientiem, kā arī ievērot atbildīgo dienestu izteiktās rekomendācijas un regulāri sekot SPKC un citu atbildīgo dienestu informācijai par COVID-19 izplatības ierobežošanai veicamajiem pasākumiem.


Informācija par COVID-19 http://ej.uz/IZMCovid1
https://failiem.lv/u/7eenaegd?share_email_id=cee1b5

__________________________________________________________________________________________________________________

Saistībā ar COVID-19 12. martā valdība pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā. Ārkārtējā situācija ir spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz šī gada 14.aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību.

Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu skatīt ŠEIT.

Izvērtējot situācijas nopietnību, arī Viļānu novada pašvaldībā noteikti sekojoši ierobežojumi:

PĀRTRAUKTA MĀCĪBU PROCESA NORISE KLĀTIENĒ:

 1. Viļānu vidusskolā
 2. Dekšāru pamatskolā

nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.

PĀRTRAUKTS VISU KULTŪRIZGLĪTĪBAS UN SPORTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU MĀCĪBU PROCESS:

 1. Viļānu novada sporta skola,
 2. Viļānu Mūzikas un mākslas skola,
 3. Viļānu Bērnu un jauniešu centrs,
 4. Dadzis.

Pirmsskolas izglītības iestādes turpinās strādāt, bet vecākiem ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Aicinām vecākus, rūpējoties par savu bērnu veselību,  meklēt iespēju bērnu paturēt mājās un vest uz pirmsskolas izglītības iestādi tikai gadījumā, ja nav citas iespējas.

Atceltas mācību priekšmetu olimpiādes, sacensības, skates, konkursi, treniņi, pulciņi.

Centralizētie eksāmeni 12. klasēm pārcelti uz 2020.gada maiju.

ATCELTI VISI PUBLISKIE PASĀKUMI

Viļānu novadā līdz 14. aprīlim atcelti (vai pārcelti) visi kultūras pasākumi, kolektīvu mēģinājumi, treniņi, semināri, kursi un jebkuri citi publiski pasākumi visās pašvaldības iestādēs. Tuvākajā laikā tiks sniegta informācija par pasākumiem, kuri pārcelti uz vēlāku laiku.

CITU PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBS

Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības turpina darbu, pieņem klientus un nodrošina pakalpojumus, ievērojot piesardzības pasākumus. Tomēr lūdzam iedzīvotājus maksimāli ierobežot iestāžu apmeklējumus.

CITI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Aicinām iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas saistībā ar “COVID-19” izplatības ierobežošanu, būt atbildīgiem pret sevi un citiem – pēc iespējas neapmeklēt publiskas vietas, bieži mazgāt rokas, ievērot distanci un izvairīties no kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir elpceļu infekcija. Kā arī sekot līdzi Veselības ministrijas rekomendācijām.

JA IR BAŽAS PAR SASLIMŠANU

Zvanot uz telefona numuru 67387661 (darba dienās, no 08:30 līdz 17:00) Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti sniegs iedzīvotājiem atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar COVID-19, tostarp par rekomendācijām attiecīgajā situācijā un norādīs, kur var meklēt vairāk informācijas par interesējošo  tēmu.

Slimības simptomu gadījumā (paaugstināta temperatūra, kakla sāpes, drudzis, klepus, apgrūtināta elpošana): Ievērojiet pašizolāciju! Nedodieties paši pie ģimenes ārsta! Sazinieties ar ģimenes ārstu telefoniski vai zvaniet 113

Informāciju iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu skatīt ŠEIT.

 

 

 

Iesaki citiem: