Drošības pasākumi Viļānu novadā ārkārtējās situācijas laikā

Viļānu novada pašvaldība 13.Marts, 2020, 17:11 Jaunumi

                                           

__________________________________________________________________________________________________________________

Informācija par COVID-19 krievu valodā:
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/791
https://www.mk.gov.lv/ru/content/covid-19
https://failiem.lv/u/7eenaegd?share_email_id=cee1b5

___________________________________________________________________________________________________________________

Pašvaldības iestāde no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim ierobežo klientu apkalpošanu klātienē, izvērtējot izņēmuma situācijas. Klātienes pasākumus nodrošinot tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.

Ir nodrošināta iespēja iedzīvotājiem iesniegumus atstāt slēgtā pastkastītē.

Sociālais dienests izvērtē iespēju pieņemt iesniegumus attālināti – parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, e-pastā vai pa telefonu.

Latvijas ministrija gatavo grozījumus normatīvajos dokumentos, lai noteiktu, kā rīkoties ārkārtējā situācijā, kā, piemēram, ja šajā periodā personai beidzies trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, izvērtēt iespēju automātiski pagarināt iztikas līdzekļu deklarācijas termiņu un attiecīgi trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, izmaksāt uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus un nodrošināt atvieglojumus. Savukārt, ja personai tiek piešķirts statuss no jauna, sociālā darba speciālists pārbauda iesniedzēja atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmas pieejamo informāciju un pieņem lēmumu par šī statusa noteikšanu un atteikumu, neprasot papildu informāciju.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijām neizvērtējot ienākumus. Pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā.

Piešķirto pakalpojumu un palīdzības saņemšanas termiņš tiks pagarināts, dodot iespēju to izmantošanai pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Tā kā pasaulē turpinās COVID-19 izplatība, aicinām būt atbildīgiem gan pret sevi un saviem ģimenes locekļiem (īpaši bērniem un vecākiem), gan pret saviem kolēģiem un klientiem, kā arī ievērot atbildīgo dienestu izteiktās rekomendācijas un regulāri sekot SPKC un citu atbildīgo dienestu informācijai par COVID-19 izplatības ierobežošanai veicamajiem pasākumiem.


Informācija par COVID-19 http://ej.uz/IZMCovid1
https://failiem.lv/u/7eenaegd?share_email_id=cee1b5

__________________________________________________________________________________________________________________

Saistībā ar COVID-19 12. martā valdība pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā. Ārkārtējā situācija ir spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz šī gada 14.aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību.

Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu skatīt ŠEIT.

Izvērtējot situācijas nopietnību, arī Viļānu novada pašvaldībā noteikti sekojoši ierobežojumi:

PĀRTRAUKTA MĀCĪBU PROCESA NORISE KLĀTIENĒ:

  1. Viļānu vidusskolā
  2. Dekšāru pamatskolā

nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.

PĀRTRAUKTS VISU KULTŪRIZGLĪTĪBAS UN SPORTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU MĀCĪBU PROCESS:

  1. Viļānu novada sporta skola,
  2. Viļānu Mūzikas un mākslas skola,
  3. Viļānu Bērnu un jauniešu centrs,
  4. Dadzis.

Pirmsskolas izglītības iestādes turpinās strādāt, bet vecākiem ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Aicinām vecākus, rūpējoties par savu bērnu veselību,  meklēt iespēju bērnu paturēt mājās un vest uz pirmsskolas izglītības iestādi tikai gadījumā, ja nav citas iespējas.

Atceltas mācību priekšmetu olimpiādes, sacensības, skates, konkursi, treniņi, pulciņi.

Centralizētie eksāmeni 12. klasēm pārcelti uz 2020.gada maiju.

ATCELTI VISI PUBLISKIE PASĀKUMI

Viļānu novadā līdz 14. aprīlim atcelti (vai pārcelti) visi kultūras pasākumi, kolektīvu mēģinājumi, treniņi, semināri, kursi un jebkuri citi publiski pasākumi visās pašvaldības iestādēs. Tuvākajā laikā tiks sniegta informācija par pasākumiem, kuri pārcelti uz vēlāku laiku.

CITU PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBS

Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības turpina darbu, pieņem klientus un nodrošina pakalpojumus, ievērojot piesardzības pasākumus. Tomēr lūdzam iedzīvotājus maksimāli ierobežot iestāžu apmeklējumus.

CITI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Aicinām iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas saistībā ar “COVID-19” izplatības ierobežošanu, būt atbildīgiem pret sevi un citiem – pēc iespējas neapmeklēt publiskas vietas, bieži mazgāt rokas, ievērot distanci un izvairīties no kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir elpceļu infekcija. Kā arī sekot līdzi Veselības ministrijas rekomendācijām.

JA IR BAŽAS PAR SASLIMŠANU

Zvanot uz telefona numuru 67387661 (darba dienās, no 08:30 līdz 17:00) Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti sniegs iedzīvotājiem atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar COVID-19, tostarp par rekomendācijām attiecīgajā situācijā un norādīs, kur var meklēt vairāk informācijas par interesējošo  tēmu.

Slimības simptomu gadījumā (paaugstināta temperatūra, kakla sāpes, drudzis, klepus, apgrūtināta elpošana): Ievērojiet pašizolāciju! Nedodieties paši pie ģimenes ārsta! Sazinieties ar ģimenes ārstu telefoniski vai zvaniet 113

Informāciju iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu skatīt ŠEIT.

 

 

 

Iesaki citiem: