Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darba organizācija ārkārtas situācijas laikā

Viļānu apvienības pārvalde 31.Marts, 2020, 16:27 Jaunumi

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests, neskatoties uz valstī noteikto ārkārtas situāciju turpina strādāt ar dažādām klientu grupām attālināti, bet  tajā pašā laikā rūpīgi izvērtē katru gadījumu un saņemto informāciju. Sociālais dienests klātienes pakalpojumus nodrošinās tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.

Personām, kurām bija spēkā maznodrošinātas/trūcīgas personas/ģimenes statuss līdz 2020. gada 31. martam, un kuri nav statusu pagarinājuši, informējam, ka uz sociālo dienestu nav jānāk, statuss tiks pagarināts automātiski uz iepriekšējā iesnieguma pamata līdz 2020.gada 31.maijam. Minētajā laika posmā ģimenei (personai) saglabājas pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts), kā arī valsts noteiktie atvieglojumi. Ar visām maznodrošinātām/trūcīgām personām/ģimenēm, kurām automātiski tiek pagarināts maznodrošinātas/trūcīgas personas/ģimenes statuss, Viļānu pašvaldības Sociālā dienesta speciālisti, iespēju robežās, sazināsies telefoniski un informēs par sociālo pabalstu saņemšanas kārtību.  Pārliecināties vai klientam tika pagarināts statuss automātiski var arī zvanot, pa sociālās palīdzības nodaļas tālruņiem.

Informējam, ka Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībā "Saulstariņi" "Saulstariņi", Liepu 2b, Viļāni, otrdien, ceturtdien, piektdien no 930-1400 var saņemt pārtiku pakas gan trūcīgas ģimenes/personas, gan maznodrošinātas ģimenes/personas, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 242 eiro un ir saņemta vai pagarināta trūcīgās/maznodrošinātās personas/ģimenes izziņa.

Ārkārtas situācijā, Sociālais dienests var izdot izziņu par ģimenes/personas atbilstību ārkārtas vai krīzes situācijai un tiesībām saņemt pārtikas pakas un pamata materiālo palīdzību. Tas, nozīme, ka, ja Jums nav piešķirts trūcīgās/maznodrošinātās personas/ģimenes statuss ar ienākumiem līdz 242 eiro, bet Jums vai Jūsu ģimenei ir krīzes situācija (nav iespējas nodrošināt sevi ar pārtiku), Jūs varat sazināties ar Sociālā dienesta darbiniekiem.

Aicinām Viļānu novada Sociālā dienesta klientus būt saprotošiem un izvērtēt nepieciešamību apmeklēt sociālā dienesta telpas. Visas sociālā dienesta struktūrvienības sniegs konsultācijas pa tālruni.

Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta kontaktinformācija

Iesaki citiem: