NĪ nodokļa samaksas termiņu pārcelšana

Viļānu apvienības pārvalde 30.Marts, 2020, 09:33 Jaunumi

Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa Covid-19 vīrusa izplatības dēļ pašvaldības pārtrauc apmeklētāju apkalpošanu klātienē, tādejādi personām zūd iespēja nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN) pašvaldības domes kasēs skaidrā naudā.

Viļānu novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli, saņem lūgumus no personām pārcelt uz vēlāku laiku pirmo un otro NĪN nomaksas termiņu, kas atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešajai daļai, ir ne vēlāks kā 31.marts un 15.maijs. Pārceļot NĪN maksājuma termiņus uz vēlāku laiku, personām tiktu nodrošināta iespēja veikt NĪN maksājumu par gada 1. un 2.ceturksni bez nokavējuma naudas aprēķina.

Pamatojoties uz 2020.gada 20.marta likuma „Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros,

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

  1. Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa divus samaksas termiņus no 2020.gada 31.marta un 2020.gada 15.maija uz 2020.gada 30.jūniju, visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuru īpašumi atrodas Viļānu novada administratīvajā teritorijā.
Iesaki citiem: