„Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU–LV pārrobežu reģionos” (“Zaļā palete”)