Atkritumu šķirošanas pilotprojekta pasākums ģimenēm

Viļānu apvienības pārvalde 5.Decembris, 2019, 10:57 Projekti 2014-2020

Viļānu novada pašvaldība īsteno projektu “Zaļā palete” (projekta nr. LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos”). Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam. Novembrī dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis” kopā pulcināja desmit ģimenes, kuras ir pieteikušās dalībai izsludinātajā atkritumu šķirošanas pilotprojektā.

Trīs mēnešu garumā viļānieši mājsaimniecībās šķiros atkritumus un aizpildīs dienasgrāmatu par patērētā iepakojuma saturu un apjomu. Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “ALAAS” ģimenes ir saņēmušas pirmos norādījumus, kā pareizi šķirot atkritumus un izmantot novadā izvietotos konteinerus. Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijas jomā Edīte Čepule ģimenēm prezentēja aizraujošu vides spēli, kurā pilotprojekta dalībnieki varēja pārbaudīt un nostiprināt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu.

Pašvaldība pilotprojektā iesaistītajām ģimenēm drīzumā izsniegs projekta ietvaros iegādātās atkritumu tvertnes un šķirošanas somas. Sasniegtie rezultāti tiks prezentēti nākamgad pavasarī un atspoguļoti pētījumā par sadzīves atkritumu šķirošanas paradumiem mājsaimniecībās Viļānu novadā.

Projekta “Zaļā palete” galvenais mērķis ir paaugstināt iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un ikdienā likt aizdomāties par zero waste dzīvesveidu (dzīve bez atkritumiem). Viļānos tiks organizētas daudzveidīgas aktivitātes: izglītojošs seminārs par kapsulas garderobes principiem, atkritumu šķirošanas poligona apmeklējums Križevniekos, papīra liešanas, auduma maisiņu šūšanas, sietspiedes, sadzīves ķīmijas un bišu vaska drānas pagatavošanas meistarklases. Projekta ietvaros centra “Dadzis” aktīvākie bērni un jaunieši Viļānu apkārtnē identificēs stihiskās atkritumu izgāztuves, lai jau aprīlī sarīkotu kopīgu publisku stihiskas izgāztuves likvidēšanas talku.

Projekta specifiskie mērķi: 1) pierobežas reģionu pašvaldību kapacitātes uzlabošana efektīvai dabas resursu un risku pārvaldībai; 2) videi draudzīgas domāšanas veicināšana vietējo iedzīvotāju un organizāciju vidū energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jautājumos un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā.

Projekta vadošais partneris ir biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, pavisam projekta aktivitātēs ir iesaistīti astoņi sadarbības partneri: Pitalovas rajons, Palkinas rajons, Krasnogorodskas rajons, Eiroreģiona “Pleskava – Livonija” Pleskavas sekcija, Viļakas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība.

Projekta ietvaros Projekta partneri aktualizēs sekojošas vides pārvaldības tēmas: cīņa ar latvāņu izplatību, mežu un sausās zāles ugunsgrēku novēršana un lokalizācija, atkritumu apsaimniekošana un izpratnes veicināšana,  pretplūdu pasākumu risināšana un pavasara palu novēršana, pašvaldību sadarbība ārkārtas situāciju novēršanā un reaģēšanā, energoefektivitāte, alternatīva zaļā enerģija, efektīva ezeru apsaimniekošana, kā arī projekta ietvaros paredzētas iedzīvotāju informēšanas kampaņas un infrastruktūras uzlabošanas darbi.

Projekta īstenošanas laiks -  no 2019. gada 1. augusta līdz 2021. gada 31. jūlijam. Projekta kopējais budžets ir  646 735 EUR, projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020. gadam ir 585 061,50  EUR (90 % no projekta budžeta).

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļānu novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Informāciju sagatavoja: Karmena Kotāne
projekta vadītāja

Iesaki citiem: