Bērnu un jauniešu nometne "Esi zinošs un atbildīgs" 2020

Viļānu apvienības pārvalde 31.Jūlijs, 2020, 08:41 Projekti 2014-2020


Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Esi zinošs un atbildīgs

            Pateicoties pārrobežu programmas finansiālam atbalstam, 15 Viļānu novada bērni un jaunieši 20.07.-24.07.2020. varēja piedalīties vasaras dienas nometnē “Esi zinošs un atbildīgs”. Nometne tika organizēta projekta “Zaļā palete” (Nr. LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos”) ietvaros sadarbībā ar dabas draugu radošās pētniecības centru “Dadzis” un Aktīvās atpūtas un sporta biedrību “Azote”.

            Projekts paredz aktivitātes un bezatkritumu dzīvesveida kampaņas, kas vietējos iedzīvotājus izglītotu dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas jomā. Nedēļas laikā nometnes dalībnieki apmeklēja atkritumu apglabāšanas poligonu “Križevņiki”, biohumusa ražotni Daugavpilī, Viļānu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Lauziniekos un pārsūknēšanas staciju Jaunviļānos. Ekskursijas laikā uz atkritumu apglabāšanas poligonu “Križevņiki” dalībnieki ir ne tikai noskaidrojuši grupas kopējo svaru - 980kg, bet arī guvuši ieskatu atkritumu šķirošanas procesos, aizdomājušies par Zero Waste dzīvesveida pamatprincipiem, resursu patēriņu, videi draudzīgām alternatīvām, ko ikviens var pielietot ikdienā, mazinot savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu.

            Nometnes laikā skolotājas L. Malta, I. Klimanova un I. Valeniece bērniem un jauniešiem organizēja meistarklases, kur katrs varēja sašūt personalizētu auduma somu iepirkumu veikšanai vai savam sporta tērpam, izgatavoja bišu vaskadrānas maizīšu līdzņemšanai un izstrādāja rekomendācijas ģimenēm un klasesbiedriem ekoloģiskā dzīvesveida popularizēšanai.

            Piecas dienas tas ir labs starts, lai iemācītos pareizi šķirot atkritumus, aizdomātos par augsnes auglīgumu un ilgtspēju, savām acīm ieraudzītu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un tur notiekošos procesus, kā arī kļūtu zinošākiem un atbildīgākiem attieksmē pret apkārtējo vidi.

Nometnei noslēdzoties vadītāja L. Malta kopā ar dalībniekiem gūst atziņu: “Ja apzināsimies, kādus atkritumus radām un mēģināsim ieviest savā ikdienā kaut vienu videi draudzīgu paradumu, tad tas noteikti radīs pozitīvas pārmaiņas un zaļāku dzīvesveidu”.

            Projekta aktivitātes noslēgsies 2021. gada jūlijā. Projekta kopējais budžets ir 646  735  EUR, līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020. gadam ir 585 061,50 EUR (90 % no projekta budžeta).

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Malta, Nometnes vadītāja
Karmena Kotāne, Projektu vadītāja
Irina Klimanova, Dabas draugu radošās pētniecības centra vadītāja

 

Plašāk par nometni: Dabas draugu radošās pētniecības centra “Dadzis” facebook lapā.

 

Iesaki citiem: