Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu

Viļānu apvienības pārvalde 29.Maijs, 2020, 16:07 Publiskā apspriešana

Ņemot vērā, ka lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana tika uzsākta līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, tās publiskā apspriešana tiek pagarināta līdz š.g. 27. jūnijam, savukārt sanāksme klātienē notiks 19. jūnijā plkst. 16:00 Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas zālē, Kultūras laukumā 1A, Viļānos.

https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/raksts/lokalplanojuma-redakcijas-publiska-apspriesana-notiks-19-junija-plkst-16-00/

_______________________________________________________________________________________

Pagarināta lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana nekustamajam īpašumam Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā.

Priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 27.jūnijam.

_______________________________________________________________________________________

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā
Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā

       Viļānu novada dome 2020.gada 27.februārī pieņēma lēmumu par teritorijas nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 4, 28.§).

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana notiks no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 5.maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 26.martā plkst. 17:00 Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas zālē, Kultūras laukumā 1A, Viļānos.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem varēs iepazīties Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāvā 2.7.kab. darba laikā, tīmekļa vietnē www.vilanunovads.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12619.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 2020.gada 9.aprīlim var iesniegt (vai nosūtot pa pastu) Viļānu novada domē (adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads).

Viedokli un priekšlikumus  var izteikt arī elektroniski  portālā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12619.

Jautājumu vai apmeklētāju pieņemšanas saskaņošanas laika gadījumā aicinām sazināties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju Ivetu Piziču, tālrunis 64628031, e-pasts iveta.pizica@vilani.lv.

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

FUNKCIONĀLAIS ZONEJUMS

ZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PREZENTĀCIJA 

 

__________________________________________________________________________________________

!    !    !

Saistībā ar to, ka ārkārtas situācijas laikā ir aizliegta visu publisko pasākumu organizēšana publiskās apspriešanas sanāksme tiek rīkota attālināti, izmantojot sociālo tīklu iespējas.

Publiskās apspriešanas sanāksme 2020.gada 26.martā plkst. 17:00 tiks nodrošināta Viļānu novads facebook lapā un Skype lietotnē.

Facebook lapā plkst.16.50 tiks ievietots videomateriāls par lokālplānojumu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā.

Pēc video noskatīšanās ir iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus komentāru sadaļā, rakstot uz Viļānu novada Messenger kontu vai zvanot uz Skype kontu lietotājam Iveta Pizica, uz kuriem reāllaikā no plkst.17.00 līdz plkst. 17.30 tiks sniegtas atbildes.

Veicamās darbības, lai varētu sazināties Skype lietotnē:
1.      Instalēt Skype lietotni sekojot saitei: https://www.skype.com/en/get-skype/
2.      Atrast lietotāju Iveta Pizica vai live:.cid.a3a62d6073562299
3.      Nosūtīt ziņu vai zvanīt, lai saņemtu pieslēguma apstiprinājumu no plkst.16.50 līdz plkst.17.00.
4.      Sanāksme notiks pēc visu dalībnieku apstiprināšanas no plkst.17.00
 

Skaidrojoša prezentācija

 

.

Iesaki citiem: