Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana notiks 19. jūnijā plkst. 16:00

Viļānu apvienības pārvalde 13.Jūnijs, 2020, 11:14

Pagarināta lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana nekustamajam īpašumam Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā.

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana tika uzsākta 2020. gada 12. martā, tās sanāksmi plānojot 26. martā Viļānu novada pašvaldības domes telpās.

11. martā globālā koronovīrusa COVID-19 epidēmija tika atzīta par pandēmiju saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas lēmumu, un līdz ar to Latvijā 12. martā tika izsludināta ārkārtējā situācija.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.41.punktu tika noteikts, ka no teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem izrietošo publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks no 23. marta, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija.

Savukārt, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādes attiecībā uz publiskās apspriešanas organizēšanas iespējām neklātienē, Viļānu novada pašvaldība to rīkoja attālināti, t.sk. sanāksmi iepriekš noteiktajā norises datumā. Paziņojums par attālināto sanāksmi, lokālplānojuma redakcijas skaidrojoša videoprezentācija, kā arī informācija par iespējām uzdot jautājumus un saņemt atbildes tiešsaistē tika ievietota gan Viļānu novada pašvaldības tīmekļa vietnē, gan sociālo tīklu portāla Facebook kontā.

10. jūnijā stājās spēkā likums “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums”, atbilstoši kuram, lokālplānojumu publisko apspriešanu turpina tikai neklātienes formā (attālināti), ja tā publiskā apspriešana uzsākta pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas un klātienē notikusi ne mazāk kā divas nedēļas, tai skaitā ir organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.

Ņemot vērā, ka lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana tika uzsākta līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, tās publiskā apspriešana tiek pagarināta līdz š.g. 27. jūnijam, savukārt sanāksme klātienē notiks 19. jūnijā plkst. 16:00 Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas zālē, Kultūras laukumā 1A, Viļānos.

Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē lūdzam iepriekš pieteikties pa zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Informācija par iespējām iepazīties ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem un priekšlikumu iesniegšanu līdz 27. jūnijam norādīta zemāk.

Jautājumu vai apmeklētāju pieņemšanas saskaņošanas laika gadījumā, aicinām sazināties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju Ivetu Piziču, tālrunis 64628031, e-pasts iveta.pizica@vilani.lv.

Iesaki citiem: