Deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves podestūra) iegāde Viļānu novada kultūras pasākumu organizēšanai