Deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves podestūra) iegāde kultūras un sabiedrisko pasākumu organizēšanai Viļānu novadā

Viļānu apvienības pārvalde 12.Septembris, 2019, 20:32 Projekti 2014-2020

Viļānu novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmā un drīzumā projekta ietvaros pašdarbības kolektīvu vajadzībām iegādāsies deju grīdu un mobilo skatuvi (modulāro skatuves podestūru) (Projekts “Deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves podestūra) iegāde Viļānu novada kultūras pasākumu organizēšanai”).

Projekts paredz inovatīvus risinājums, lai uzlabotu sabiedrisko aktivitāšu un kultūras pasākumu kvalitāti. Deju grīda un mobilā skatuve ir ērti pārvietojamas, ar vieglu un ātru uzstādīšanas sistēmu. Iepriekš pasākuma laikā nācās rēķināties ar tehnisko pauzi, lai no skatuves noņemtu mikrofonus un atbrīvotu vietu dejotājiem. Izmantojot aprīkojumu iekštelpās, būs iespējams nodrošināt kolektīvu uzstāšanos vienlaicīgi uz divām skatuvēm Viļānu kultūras namā, Dekšāru hallē un Sokolku kultūras namā. Projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu pašdarbības kolektīvi varēs izmantot arī ārtelpās, pie Viļānu domes un kultūras nama, kur jau šobrīd tiek organizēti kultūras pasākumi. Īstenojot projektu, tiks atrisinātās arī tādas problēmsituācijas, kā 2018. gada augustā Sokolku estrādē, kad tika organizēts koncerts ar viesmākslinieku piedalīšanos no Gruzijas. Betona skatuves segums apgrūtināja dejotāju izpildījumu atbilstošā kvalitātē.

Viļānu kultūras nams sadarbībā ar pašdarbības kolektīviem izmēģinās mobilās skatuves un deju grīdas priekšrocības jau nākamgad, organizējot Latvijas ziņģētāju un stāstnieku vakaru, Līgo svētku pasākumu Viļānos laukumā pie kultūras nama un teātru svētkus “Teātris pagalmā”.

Projekta kopējās izmaksas veido EUR 7048,65, tai skaitā Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums 748.65 EUR. Projekta aktivitātes plānots realizēt līdz 31.07.2020.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja: Karmena Kotāne

Projektu vadītāja

2019-09-12

Iesaki citiem: