Kultūras pasākumi Viļānu novadā

Viļānu apvienības pārvalde 29.Jūlijs, 2020, 14:54 Projekti 2014-2020


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kultūras pasākumi Viļānu novadā

            Viļānu kultūras nams pamazām atsāk pasākumu organizēšanu, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Deju grīdas un mobilā skatuves iegāde projekta ietvaros ir nesusi pozitīvas pārmaiņas arī viļāniešu kultūras dzīvē (projekts Nr.19-01-AL15-A019.2202-000018 “Deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves podestūra) iegāde Viļānu novada kultūras pasākumu organizēšanai”).

            Meteņdienas sadancī skatuve tika izkārtota kā pakāpieni, lai pasākuma vadītājs ērti varētu pārvietoties no zāles uz skatuvi. Bērnības svētkos mobilā skatuve tika izmantota gan kā pakāpieni, gan kā platforma - alternatīva lielajai skatuvei. Uz tās mazos gaviļniekus šūpināja viņu krustvecāki. Mobilās skatuves priekšrocības masu pasākumos ir novērtējuši gan apmeklētāji, gan pasākuma vadītāji, kuri viens otru var labāk saskatīt. Mobilā skatuve tika izmantota arī Viestura Kairiša filmas ''Piļsāta pi upis'' demonstrēšanas laikā. Uz tās tika aicināta gan filmēšanās komanda, gan vietējiem aktieri no Viļāniem, kas piedalījās filmēšanās laukumā. Ar lustīgām dziesmām mobilā skatuve tika ieskandināta arī ārtelpas pasākumā ''PYNU PYNU SĪTU'' pagalmā pie Viļānu kultūras nama ar dažādu tautību kolektīvu dalību. Virs skatuves tika uzslietas teltis, kur lietus gadījumā dalībniekiem patverties. Mobilās skatuves pakāpienus pēc pasākumiem labprāt izmanto kolektīvu dalībnieki, lai  kopbildēs iemūžinātu emocionālākos brīžus.

             Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmā un noslēgsies šī gada jūlijā. Projekta kopējās izmaksas veido EUR 7048,65, tai skaitā Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums 748.65 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Sagatavoja:
Viļānu KN vadītāja Margarita Cakula
Projektu vadītāja Karmena Kotāne

Iesaki citiem: