Viļānos atsāksies ceļa rekonstrukcijas darbi

Viļānu apvienības pārvalde 29.Aprīlis, 2015, 18:07 Projekti 2007-2013

5. maijā atsāksies rekonstrukcijas darbi ceļa posmā Viļāni – Preiļi – Špoģi 2,892 – 3,376 km (no Latgales ielas krustojuma līdz Viļānu pilsētas robežzīmei). Rekonstrukcijas darbi notiek projekta „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, autoceļa P58 posms 0,5 – 2,5 km” ietvaros. 

Tā kā pēc iepirkuma procedūras veikšanas, kas bija paredzēta rekonstrukcijas darbiem autoceļa P58 posmam 0,5 - 2,5 km, daļa finanšu līdzekļu palika pāri. Satiksmes ministrija atbalstīja šo līdzekļu lietderīgu izlietojumu, tos novirzot augstākminētā ceļa posma rekonstrukcijai. Turpināsies darbi pie akmens žoga atjaunošanas, bruģa ieklāšanas gājēju ietvēs, kā arī veloceliņa izbūves.

Projekts Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/031 "Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5 - 2,5 km" tiek finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondiem. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5 078 646,39. Projekts tiks īstenots līdz 2015. gada 31. augustam.

Margarita Isajeva

sabiedrisko attiecību speciāliste

Iesaki citiem: