Uzsākta projekta īstenošana modulāro telšu iegādei

Viļānu apvienības pārvalde 30.Marts, 2015, 18:34 Projekti 2007-2013

Viļānu novada pašvaldība ir uzsākusi projekta īstenošanu, kura rezultātā tiks iegādātas divas modulārās teltis āra ekspozīciju veidošanai. Tās sniegs atbalstu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem Viļānu novadā. 

Teltis tiks izmantotas papildus izstāžu izrādīšanai pasākumu laikā, apskaņošanas aparatūras izvietošanai, lai pasargātu to no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, pasākumu dalībnieku reģistrācijai sporta sacensību laikā, kā arī izmantot tās novada izglītības iestāžu, pagasta pārvalžu un novada biedrību pasākumiem Viļānu novadā.

Projekta īstenošana ir vērsta uz atbalsta sniegšanu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Viļānu novadā, iegādājoties nepieciešamo infrastruktūru sabiedrisko aktivitāšu organizēšanai.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), tā kopējais budžets ir 2697,70 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 2044,50 EUR, Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums 857,65 EUR

Iveta Piziča

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja

2015-03-30

Iesaki citiem: