Turpinās Viļānu Kultūras nama ēkas rekonstrukcijas darbi

Viļānu apvienības pārvalde 12.Februāris, 2015, 18:46 Projekti 2007-2013

Viļānu novada pašvaldība 2014.gada nogalē atsāka rekonstrukcijas darbus Viļānu Kultūras nama un bibliotēkas ēkā. Rekonstrukcijas darbi notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēta projekta „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai” ietvaros. Remontdarbus veic SIA „Latgales Būve”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Baltic Construction Consultancy”, autoruzraudzību – A/s „Komunālprojekts” Rēzeknes nodaļa. 

Līdz janvāra beigām intensīvi tika veikti ēkas iekšējās apdares darbi bibliotēkas daļā, savukārt tagad iekšējās apdares darbi norit kultūras nama daļā. Ēkas ārsienu rekonstrukciju turpinās pavasarī, kad tam būs atbilstoši laika apstākļi.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 949 616,43 eiro, no kuriem 90% finansē ELFLA, Viļānu novada pašvaldība nodrošina projekta līdzfinansējumu 10% apmērā, PVN un projekta ietvaros radušās neattiecināmās izmaksas.

Projekta īstenošanu paredzēts pabeigt līdz 2015.gada augustam.

Aina Dzalbe

projektu vadītāja 

2015-02-12

Iesaki citiem: