Projekta ietvaros uzsāktas iepirkumu procedūras

Viļānu apvienības pārvalde 8.Novembris, 2012, 19:35 Projekti 2007-2013

Ar LR Satiksmes ministrijas un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālu atbalstu tranzītiela Viļānos posmā no dzelzceļa līdz Mehanizatoru ielai – iegūs kvalitatīvu ceļa segumu un labiekārtotu apkārtni, kas atvieglos šobrīd tik neērto pārvietošanos ar auto transportu pa bedraino ielu.

Viļānos uzsākta projekta Nr.3DP/3.2.1.2.1./12/APIA/SM/031 „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, auto ceļa P58 posms 0,5-2,5 km” realizēšana ERAF Projekta uzraudzības darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros. Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 31.martam. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 3769293,00 (trīs miljoni septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs lati nulle santīmi).

Atbilstoši valsts likumdošanai 1.oktobrī tika izsludināti trīs publiskie iepirkumi. Divi no tiem bija atklāti konkursi par tranzītielas rekonstrukciju un būvuzraudzību. Savukārt, lai nodrošinātu tehniskā projekta „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2., 3., 4.kārta)” autentisku realizāciju dabā un saskaņā ar Būvniecības likuma 26.pantu tiks veikta sarunu procedūra par autoruzraudzību.

Plānots, ka 2013.gada februārī, pēc iepirkumu rezultātu izvērtēšanas tiks noslēgti līgumi ar iepirkumu procedūras uzvarētājiem.

Projekts Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/031 "Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5 - 2,5 km" tiek finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondiem. 

Informāciju sagatavoja Viļānu novada pašvaldības SA speciāliste Linda Grandāne

2012-11-08

Iesaki citiem: