Piesaistīti nepieciešamie speciālisti

Viļānu apvienības pārvalde 29.Aprīlis, 2010, 16:13 Projekti 2007-2013

Uz Viļānu novada pašvalības plašsaziņas līdzekļos ievietoto sludinājumu par pašvaldības piedāvātajām vakancēm projektu vadītāja amatam atsaucās četri kandidāti un būvinženiera amatam – divi kandidāti. Izskatot pietikumus un veicot pārrunas ar kandidātiem, kā atbilstošākos prasībām Viļānu novada pašvaldība izraudzījās un darba līgumus noslēdza ar Jolantu Ivanovu uz projekta vadītāja amata vietu un Ausekli Gailumu uz būvinženiera amata vietu. Darbu pašvaldībā abi speciālisti uzsāka ar 2010.gada 15.novembri.

Diemžēl būvinženieris Auseklis Gailums pēc pirmā darba mēneša uzrakstīja atlūgumu un Viļānu novada pašvaldība ar sludinājumu palīdzību atkal meklēja atbilstošu speciālistu, šoreiz neveiksmīgi.

Pēc grozījumu veikšanas projektā būvinženiera amats tika nomainīts uz plānošanas inženiera amatu un plašsaziņas līdzekļos ievietots sludinājums par pašvaldības piedāvāto vakanci uz kuru atsaucās viens kandidāts. Izskatot pietikumu un veicot pārrunas ar kandidātu Viļānu novada pašvaldība 2011.gada 1.aprīlī darba līgumu noslēdza ar Edgaru Sermo.  

Speciālistu atalgojuma izmaksas 100% apmērā un daļēji darba vietas aprīkojuma izmaksas tiek segtas no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā finansējuma.

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja, projekta vadītāja Iveta Piziča, 29.04.2011.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2010-04-29

Iesaki citiem: