Par 2011.gadā paveikto

Viļānu apvienības pārvalde 16.Decembris, 2011, 16:06 Projekti 2007-2013

Aizvadītajā gadā Viļānu novada pašvalības Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas projektu vadītāja Jolanta Ivanova un plānošanas inženieris Edgars Sermais, katrs savas kompetences ietvaros, strādāja gan pie veiksmīgas pašvaldības projektu realizācijas:

 • LLI-006 «Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai LV-LT pierobežas teritorijās»/ «LATLIT TRAFFIC»
 • «Pasākumi noteiktām personu grupām » (2 projekti)
 • «Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldības darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai»
 • «Viļānu novada skolu informatizācija»
 • LLIII-166 «Animaterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai»/«CURED BY ANIMALS»
 • «Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana Viļānu novadā»
 • «Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai»
 • «Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana»
 • «Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana»

gan jaunu projektu pieteikumu izstrādes:

 • «Transporta un loģistikas attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas-Igaunijas-Krievijas starptautiskas nozīmes stratēģiskajos transporta koridoros»
 • «Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšanai»
 • «Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela»
 • «Viļānu vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana».

Speciālisti veica arī pašvaldības projektu konkursa idejas un nolikuma izstrādi iedzīvotāju iniciatīvu grupām „Bērnu rotaļu lakumu ierīkošana Viļānu novadā”, strādāja pie pašvaldības finansēto būvniecības darbu ideju un tāmju izstrādes un būvdarbu kontroles: Remontdarbi (darbus veica „stipendiātu” programmā iesaistītie Viļānu novada iedzīvotāji)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē: Pirms un Pēc

Viļānu vidusskolas sporta zālē Pirms un pēc

Viļānu Mūzikas un mākslas skola Pirms un pēc

Projekts tiek īstenots no 2010.gada 12.novembra līdz 2012.gada 30.septembrim. Projekta ietvaros piesaistīto speciālistu atalgojuma un apmācību izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas Sociālā fonds.

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja, projekta vadītāja Iveta Piziča, 16.12.2011.

2011-12-16

Iesaki citiem: