Īstā atslēga pareizajām durvīm

Viļānu apvienības pārvalde 19.Jūlijs, 2012, 16:51 Projekti 2007-2013

Šlisselburga ir neliela Krievijas pilsētiņa Sanktpēterburgas tuvumā. Pilsētas tulkojums no vācu valodas ir „pilsēta-atslēga”. Viļānu novada pašvaldībai Šlisselburga viennozīmīgi bija kā atslēga uz veiksmīgu projekta ELRII-359 „Latvijas – Krievijas pierobežu pašvaldību vienotas kultūras informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot literāri māksliniecisko potenciālu” uzsākšanu, ieviešanu un realizāciju.

Pirms pāris gadiem starptautiskā konferencē iepazinās Šlisselburgas un Kārsavas domes pārstāvji un radās ideja dibināt kopīgus kontaktus jaunu ideju realizācijai. Veiksmīgākai ideju ģenerēšanai tika piesaistīta arī Viļānu novada pašvaldība, kura uzņēmās jauna starptautiska projekta vadību. Tā, sarunu ceļā, tika atslēgtas īstās durvis jauniem izaicinājumiem mākslas un literatūras jomā.

Starptautiskā projekta ietvaros Viļānu un Kārsavas pārstāvji trīs dienas no 25.-27.jūnija baudīja ekskluzīvo balto nakšu burvību Šlisselburgā un Sanktpēterburgā. Krieviju apmeklēja Viļānu un Kārsavas novadu radošākie cilvēki: literāti un mākslinieki. Projekta ietvaros dalībnieki veidoja nolikumus starptautiskajiem konkursiem mākslā un literatūrā (sekojiet līdzi informācijai dev.vilani.lv un piedalieties).

Projekta darba grupa un vadības komiteja apsprieda finansējuma sadali, jo no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Viļānu novada pašvaldības (vadošā partnera) kontā tika ieskaitīti 68400.00 EUR (1.finansējuma daļa), kuri veiksmīgi jāpielieto labiekārtojot pilsētas parku Viļānos, būvējot brīvdabas estrādi Kārsavā un renovējot bibliotēku Šlisselburgā. Projektu paredzēts realizēt 18 mēnešu garumā no uzsākšanas brīža un tā kopējais budžets ir 200 000,00 EUR, no kuriem 85,5% finansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros.

Paralēli spraigajam darba ritmam tikšanās laikā Latvijas delegācija baudīja dažādas Krievijas arhitektūras un mākslas pērles, kā arī apmeklēja baleta izrādi „Gulbju ezers”.

Liels paldies Krievijas partneriem, kuri nu jau kļuvuši par īstiem draugiem, par viesmīlīgo uzņemšanu un sirds siltumu, ko baudījām Krievijas plašumos. Tāpat arī pateicība Viļānu un Kārsavas novadu pašvaldībām par atbalstu iesaistoties projekta realizācijā. Ar īsto atslēgu var atslēgt pareizās durvis – uz panākumiem, jaunām iepazīšanām un veiksmīgu turpmāko sadarbību.

Informāciju sagatavoja Linda Grandāne, projekta vadītāja asistente

Projektu līdzfinansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma un tās līdzfinansējums ir 171 000, 00 EUR.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

2013-07-19

Iesaki citiem: