Enerģijas datu pieejamības veicināšana 5 Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās

Viļānu apvienības pārvalde 15.Aprīlis, 2013, 18:17 Projekti 2007-2013

Patērētājiem aizvien aktuālāks kļūst jautājums, kā samazināt enerģijas resursu patēriņu izmaksas. 2013. gada apkures sezona likusi pievērst uzmanību jautājumiem, kas skar energoefektivitāti, enerģijas resursu pārvaldi pašvaldībās un alternatīvo resursu izmantošanas iespējas.

Pašvaldībās kā viens no risinājumiem, plānojot enerģijas sektora ilgtspējīgu attīstību, ir palielināt energoefektivitāti, izmantot vietējos energoresursus un atjaunojamos enerģijas avotus. Lai atbalstītu šāda veida iniciatīvu īstenošanu, Eiropas līmenī pašvaldību vadītāji brīvprātīgi tiek aicināti parakstīt Pilsētu mēru paktu un izstrādāt Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus.

Līvāni, Viļāni, Ludza, Kārsava un Balvi – 5 Latgales plānošanas reģiona pašvaldības, lai nodrošinātu sekmīgu ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu izstrādi, ir parakstījušas sadarbības memorandumu ar Enerģētikas sektora pārstāvjiem, kas paredz:

  • Uzlabot enerģijas datu uzskaiti, lai izstrādātu aktuālajai situācijai atbilstošus Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus un sasniegtu Pilsētu mēru pakta stratēģisko mērķus.
  • Sekmēt sadarbības izveidi starp enerģētikas sektora pārstāvjiem un patērētājiem, lai veicinātu ilgtspējīgas un efektīvas enerģijas ražošanu un patēriņu Latgales plānošanas reģionā.

5 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību iniciatīva tiek īstenota programmā “Saprātīga enerģija Eiropai” projekta “SEAP PLUS – Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” ietvaros. Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

2013-04-15

Iesaki citiem: