Aizvadīta drošības diena “Bitītē”

Viļānu apvienības pārvalde 19.Septembris, 2013, 17:55 Projekti 2007-2013

Pagājušajā piektdienā, 13. septembrī Viļānu pagasta Radapoles pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” norisinājās Drošības diena – čaloja bites un mazie bērni kopā ar tētiem, lai kopā radoši darbotos, izgatavojot atstarotājus un piedalītos dažādos citos kopīgos pārbaudījumos.

Pasākuma laikā bērni kopā ar tētiem šuva bitītes – atstarotājus, ko pēc tam bērni varēja piestiprināt pie somas vai apģērba, kur nu kurais. Pēc radošās darbošanās tēti ar savām atvasītēm piedalījās dažādās jautrās stafetēs – viena no tām bija bērna vešana ķerrā, kur ievērojot drošības noteikumus, gan bērnam, gan tēvam galvā bija uzlikta ķivere. Kā atzina „Bitītes” vadītāja Ārija Strupiša, tēvu sacensības gars bijis nepārspējams.

Aplūkot bērnu un viņu vecāku radošo darbošanos bija ieradusies arī bite. Tā kā septembris ir Eiropas sadarbības mēnesis, pašiem mazākajiem bērnudārza audzēkņiem bite laipni dāvāja balonus ar Eiropas Savienības simboliku.

Kopumā pasākums bija interesants un bērniem ļoti patika kopā ar tēti darboties, meistarot un vienkārši būt kopā. Kā piemiņa no pasākuma katram palika pašu rokām rūpīgi uzšūtais atstarotājs – bitīte.

Drošības dienas aktivitātes norisinājās Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros realizētā projekta starptautiskās satiksmes drošības akcijas “Mamma, tētis un es – aizsargāta ģimene!” ietvaros.

Projekta pilns nosaukums: ELRI-109 „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC”

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2013-09-19

Iesaki citiem: