„Cerībā” bērniem iegādāti jauni datori, mēbeles un rotaļlietas

Viļānu apvienības pārvalde 5.Februāris, 2015, 18:24 Projekti 2007-2013

Lai veicinātu bērnu interesi par Dienas centra nodarbībām, Viļānu novada pašvaldība īstenoja projektu „Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana bērniem no sociālā riska ģimenēm Viļānu novadā”, kura ietvaros tika iegādātas dažādas attīstošās rotaļlietas un galda spēles (lelles, deju paklājiņi, puzles, konstruktori u.c.), mēbeļu komplekts – plaukts, divi rakstāmgaldi, divi datorkrēsli, kā arī divi datorkomplekti un printeri.

Projekta mērķis bija nodrošināt sociālo pakalpojumu pieejamību Viļānu novada bērniem no sociālā riska ģimenēm, tā uzlabojot sociālo pakalpojumu dažādību un kvalitāti novadā. Projekts tika finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), tā kopējais budžets ir 2 835,60 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 2 109,12 EUR, Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums un PVN ir 726,48 EUR.

Dienas centrs ir viens no Viļānu novada sociālā atbalsta centra „Cerība” pakalpojumiem bērniem no sociālā riska ģimenēm, kura mērķis ir nodrošināt bērniem sociālo prasmju apgūšanu un pilnveidošanu, lietderīgu laika pavadīšanu un sniegtu bērniem nepieciešamo sociālo pakalpojumu pieejamību. Iegādātais aprīkojums tiks izmantots, lai organizētu bērnu nodarbības Dienas centrā un veicinātu bērnu komunikācijas spējas un integrāciju sabiedrībā. Bērni var apmeklēt sociālā atbalsta centra „Cerība” dienas centru katru dienu no plkst. 14.00 līdz 18.00.

Aina Dzalbe

Viļānu novada pašvaldības

projektu vadītāja

2015-02-05

Iesaki citiem: