“Aizmirsti steigu!”: tagad arī grāmata

Viļānu apvienības pārvalde 5.Janvāris, 2015, 17:13 Projekti 2007-2013

29. decembrī Viļānos notika projekta "Aizmirsti steigu!" grāmatas prezentācija. Šajā grāmatā tika iekļauti projekta starptautisko konkursu laureātu darbi, iezīmējot projekta noslēguma posmu. 

Grāmatas atvēršanas svētkos pulcējās mākslinieki un literāti – Viļānu novada radošie prāti, kuru darbi tika iekļauti grāmatā, projekta konkursu žūrijas pārstāvji, Viļānu Pilsētas bibliotēkas un Viļānu novada pašvaldības pārstāvji. Šis pasākums sniedza iespēju talantīgajiem novada jauniešiem tikties vēlreiz un iepazīties ar citiem darbiem, kas tika iekļauti grāmatā. Pasākuma laikā notika arī dzejas lasījumi. Darbu autoriem tika pasniegtas grāmatas un nelielas dāvanas, lai atcerētos par dalību šādā projektā.

Tikšanās laikā dalībnieki atzina, ka projekta mērķis ir īstenots – projekta laikā īstenotie pasākumi ļāva dibināt jaunus kontaktus, tajos tika iesaistīts liels skaits cilvēku, kā arī tika izveidoti un uzlaboti infrastruktūras objekti, ko var izmantot cilvēki ar radošo potenciālu.

Gandrīz pusotra gada garumā projekta ietvaros ELRII-359 “Aizmirsti steigu!” sadarbojās Viļānu novads (projekta vadošais partneris), Kārsavas novads un Šliselburgas pilsēta. Projekts tika īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta kontekstā. Galvenais projekta mērķis bija Viļānu novadam, Kārsavas novadam un Šliselburgas pilsētai izveidot vienotu kultūras informācijas telpu, ko varētu izmantot cilvēki ar radošo potenciālu.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Informāciju sagatavoja

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Margarita Isajeva

 

2015-01-05

 

Iesaki citiem: