Viļānu Novadpētniecības muzejā tiks izveidota jauna izglītojoša programma

Viļānu apvienības pārvalde 30.Jūnijs, 2019, 14:30 Projekti 2014-2020

Kultūras ministrija šī gada martā izsludināja projektu konkursu Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā „LATVIJAS SKOLAS SOMAS” SATURA RADĪŠANA MUZEJOS. ‘’Atbalstu saņēma arī Viļānu Novadpētniecības muzeja izstrādātais projekta pieteikums „Babiņa prata, mazbērni mācās”.

Viļānu Novadpētniecības muzeja pieteikums izsludinātajā projektu konkursā tika iesniegts ar mērķi, lai Viļānu Novadpētniecības muzejā uz pastāvīgās ekspozīcijas „Lina sēkliņas stāsts” bāzes izveidotu ikvienam interesentam pieejamu muzeja izglītojošo programmu „Babiņa prata, mazbērni mācās”, kā arī lai saglabātu un popularizētu zināšanas par linkopību Latgalē un, iegūstot jaunas iemaņas, attīstītu izpratni par savas valsts vēsturi un kultūru.

Kultūras ministrija projekta realizēšanai ir piešķīrusi finansējumu 1000.00 EUR apmērā, Viļānu novada pašvaldība atbalsta ar līdzfinansējumu 107.00 EUR apmērā. Projekta ietvaros saistošai nodarbību vadīšanai muzejs iegādāsies 30 mazās stelles.

Viļānu Novadpētniecības muzeja vadītāja Margarita Skangale

Projektu vadītāja Karmena Kotāne

Iesaki citiem: