Viļānu Novadpētniecības muzejā tiks izveidota jauna ekspozīcija

Viļānu apvienības pārvalde 30.Marts, 2015, 21:18 Projekti 2014-2020

Kultūras ministrija šī gada janvārī izsludināja projektu konkursu „Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās”. Atbalstu saņēma arī Viļānu Novadpētniecības muzeja izstrādātais projekta pieteikums.

Viļānu Novadpētniecības muzeja pieteikums izsludinātajā projektu konkursā tika iesniegts ar mērķi sekmēt Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma materiālu uzturēšanu un izmantošanu plašai mērķauditorijai, tā attīstot Viļānu novada kultūrvēstures mantojuma pieejamību sabiedrībai, kas savukārt veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību. Izskatot Viļānu novadpētniecības muzeja projekta pieteikumu, jaunas ekspozīcijas izveidei no Kultūras ministrijas tika piešķirts finansējums 3500.00 EUR apmērā. Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai sastāda 6824.28 EUR. Projekta īstenošanas rezultātā vienā no muzeja ekspozīciju zālēm tiks izveidota jauna ekspozīcija.

 

Margarita Skangale

Viļānu Novadpētniecības muzeja vadītāja

2015-03-30

Iesaki citiem: