Viļānu Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas modernizācija

Viļānu apvienības pārvalde 30.Jūnijs, 2019, 14:58 Projekti 2014-2020

Kultūras ministrija šī gada janvārī izsludināja projektu konkursu Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma”. Atbalstu saņēma arī Viļānu Novadpētniecības muzeja izstrādātais projekta pieteikums „VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJA EKSPOZĪCIJAS "LATGALE UN TĀS IEDZĪVOTĀJI XIX. GS. POĻU PĒTNIECES STEFĀNIJAS UĻANOVSKAS ETNOGRĀFISKAJOS DARBOS" MODERNIZĀCIJA”.

Viļānu Novadpētniecības muzeja pieteikums izsludinātajā projektu konkursā tika iesniegts ar mērķi sekmēt Viļānu Novadpētniecības muzeja attīstību, konkurētspēju, attīstot izpētes rezultātu izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām.

Izskatot Viļānu Novadpētniecības muzeja projekta pieteikumu par pastāvīgās ekspozīcijas modernizāciju, no Kultūras ministrijas tika piešķirts finansējums 1232.00 EUR apmērā, Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai sastāda 308.00 EUR apmērā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks savākts, izvērtēts un trijās valodās sagatavots materiāls, kurš tiks izmantots interaktīvā stenda satura radīšanai.

2017. gadā muzejā jau tika izbūvēts poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas kabineta fragments. Muzeja apmeklētājiem ir iespēja audio formātā noklausīties 19. gs. etnogrāfes pierakstītās pasakas gan latgaliešu, gan arī latviešu, krievu un poļu valodā. Šoreiz projekta ietvaros ir ieplānota muzeja krājumu papildināšana ar tautas dziesmām, parunām, S.Uļanovskas rakstīto vēstuļu kopijām.

Viļānu Novadpētniecības muzeja vadītāja Margarita Skangale

Projektu vadītāja Karmena Kotāne

Iesaki citiem: