Karjeras izglītības pasākumi – ceļš uz skolēnu interešu apzināšanos un profesionālā virziena izvēli

Viļānu apvienības pārvalde 26.Jūnijs, 2017, 21:41 Projekti 2014-2020

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros maijā  Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā tika realizēti vairāki izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei.

Viļānu vidusskolas 8.-12. klašu un Dekšāru pamatskolas 9.klašu skolēni noklausījās divas lekcijas: “Kā izvēlēties sev piemērotu profesiju” un “Prasmes Latvijas darba tirgū”, kuras vadīja pieredzējis karjeras konsultante Jolanta Priede. Skolēniem tika sniegti padomi kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei, pieredzes un iedvesmas stāsti un piemēri no Latvijas, spēju attīstīšanas plāns. Izglītojamie uzzināja par tagadnes un nākotnes pieprasītākajām spējām un prasmēm, par 2030. gada Latvijas darba tirgus prognozēm, par pieprasījumu un piedāvājumu dažādās jomās, par darba samaksu Latvijā 2016.gadā, top 10 profesijām, kas neeksistēja pirms pieciem gadiem utt. Izglītojamie ar interesi klausījās, aktīvāk diskusijās iesaistījās un savus spriedumus izteica vidusskolēni.

Toties 4.klašu skolēni piedalījās unikālajās J.Priedes izstrādātajās radošajās nodarbībās sākumskolas skolēniem „Kā apzināties prasmes un spējas caur pasaku tēliem”. Tika veidota bērnu izpratne par to, kā noteikt spējas, prasmes un kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos. Katrs bērns tika iesaistīts interaktīvā nodarbībā, kur lauvēns mēģināja atrast sev piemērotu nodarbošanos. Tika veidota izpratne par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomos.

Viļānu vidusskolas sākumskolas skolēniem tika piedāvātas interaktīvās nodarbībās Rēzeknē, teātra studijā “Joriks”, lai varētu izbaudīt dažādus teātra mākslas veidus, iepazīt ar skatuves mākslu saistītās profesijas, darba vidi, izglītības iespējām. Izglītojamie guva priekštatu par  režisoru, gaismu un skaņu operatoru, tērpu mākslinieku u.c. darbu, kā arī izmēģināja savu aktiermākslu, iejūtoties dažādās lomās.Skolēni paši varēja pamēģināt iejusties teātra vidē, izmantojot maskas. Diskusijas laikā sākumskolas skolēniem pavērās plašāks redzējums uz to, cik daudzu profesiju pārstāvji ir iesaistīti izrādes tapšanā. Skolēni darbojās ar aizrautību.

Dekšāru pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem bija izdevība tikties ar Latvijā pazīstamu mūziķi Gunāru Igauni. Viņš pastāstīja, ka savu mūziķa izglītību ieguvis Latvijas Konservatorijā, kā arī to, ka visu mūžu vilinājis darbs ar koku, un kā pamazām kļuvis par mūzikas instrumentu izgatavotāju. Mūziķis uzsvēra, ka jebkurā profesijā nepieciešams radošums. Skolēni apmeklēja mūzikas instrumentu muzeju, kur iepazinās ar mūzikas instrumentu ekspozīciju un paši varēja pārbaudīt mūzikas instrumentu skanējumu.

2.-11.klašu skolēni apmeklēja vienīgo mobilo laboratoriju Latvijā “TehnoBuss”, kura ir aprīkota ar mūsdienīgu uzņēmumu iekārtām, ietverot  programmējamus metāla apstrādes darba galdus, metināšanas izmēģinājumu stendu, automatizācijas mini-rūpnīcas mezglu, pneimatikas eksperimentu stendu, 3D printeri, zobratu mehānikas un dinamo stendu u.c. Skolēni uzzināja, kādas ir svarīgākās specializācijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, kur var mācīties un kur strādāt. Lielāku interesi izrādīja sākumskolas un pamatskolas klašu  skolēni.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Iepazīsti profesijas” izglītojamie divas dienas tikās ar manikīra, ugunsdzēsēja-glābēja, meikapa-stilista, projektu vadītāja un mazā biznesa konsultanta profesiju pārstāvjiem, guva ieskatu  viņu profesiju saturā un uzzināja par izglītības iegūšanas iespējām šajās profesijās. Praktiski darbojoties meistarklasēs,  iepazinās ar profesijas pamatprasmēm.

Karjeras atbalsta pasākumu izmaksas paredz segt sabiedriskā transporta izdevumus izglītojamajiem, kuri apmeklē izglītības iestāžu informatīvās dienas. Šogad tādu iespēja izmantoja viens skolēns.

Pasākumu realizācijā aktīvi iesaistās klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, darbinieki. Vislielāko atbalstu sniedza direktora vietniece audzināšanas jomā Inese Stepāne. Paldies visiem par atbalstu, skolēniem par aktīvu dalību karjeras izglītības pasākumos. Paldies pašvaldībai par piešķirto transportu pasākumu apmeklēšanai. Vēlu veiksmi mums visiem tālākajās projekta gaitās!

 Ināra Mežatuča
Karjeras konsultante

Iesaki citiem: