Jauna koncertprogramma “Kur bitis, tī mads” un etnogrāfiskie Viļānu apkaimes tautas tērpi

Viļānu apvienības pārvalde 30.Jūnijs, 2017, 20:17 Projekti 2014-2020

Lauku atbalsta dienests apstiprināja Viļānu kultūras nama kolektīva un Viļānu novada pašvaldības izstrādātā projekta “Kur bitis, tī mads” iesniegumu atklātajam projektu iesniegumu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.” 

Īstenojot šo projektu, Viļānu kultūras nama deju kopa “Kūmys” iegūs 20 etnogrāfiskus sieviešu un vīriešu tautas tērpu komplektus, ko valkāja Viļānu apkaimes iedzīvotāji 18.-19.gs., lauku kapela “Bumburneicys” un bērnu folkloras kopas “Biteites” tiks nodrošinātas ar tradicionāliem mūzikas instrumentiem – vijoli un cītaru, kas ir nepieciešami kolektīvu kvalitatīvai darbībai un tradicionālā mantojuma saglabāšanai.

Izmantojot gan tautu tērpus, gan mūzikas instrumentus, nākamā gada februārī tiks izveidota jauna, unikāla koncertprogramma “Kur bitis, tī mads”. Šī koncertprogramma būs veltīta Viļānu pilsētas dzimšanas dienai – tieši nākamā gada februārī aprit 90 gadi kopš Viļāniem tika piešķirts pilsētas statuss.

Projekta kopējā summa: 7341.59 EUR, publiskais (ELFLA) finansējums: 6175, 42 EUR. Projekts tiks īstenots no 2017. gada jūlija līdz 2018. gada  jūlijam.

 

Margarita Isajeva
sabiedrisko attiecību speciāliste

2017-06-30

Iesaki citiem: