Kā piesaistīt papildus resursus kopienai

Viļānu apvienības pārvalde 5.Aprīlis, 2023, 15:11 Jaunumi

Vēloties iedrošināt, aktivizēt un spēcināt Viļānu kopienas iedzīvotājus, aicinām Nevalstiskās organizācijas un aktīvos iedzīvotājus uz diskusiju mājīgā gaisotnē par to “Kā piesaistīt papildus resursus kopienai”

Vienota piederība dzīves vietai (piemēram, ciemam, pilsētas apkaimei, mazpilsētai, lauku apvidum), kopīgas intereses (piemēram, dabas aizsardzība, senioru apvienība) vai no citiem atšķirīga identitāte raksturo kopienu.

Viena no sociālā darba formām, kuras būtība ir palīdzēt kopienas locekļiem sasniegt augstāku labklājības līmeni, paaugstināt pašorganizēšanās prasmes, kā arī uzņemties atbildību pašiem par savu rīcību un apkārtējo vidi ir sociālais darbs kopienā.

Sociālais darbs kopienā paredz plašu resursu iesaisti un sadarbības veidošanu ar dažādām organizācijām, grupām un indivīdiem.

Iesaki citiem: