Atbalsts jauniešu nodarbinātībai!

Viļānu apvienības pārvalde 18.Janvāris, 2021, 14:10 Jaunumi

Viļānu novadā uzņēmums SIA "Bendiks" sadarbībā ar  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Solidaritātes korpusu sāk īstenot projektu „ Jauniešu darba prasmju izaugsmes iespējas SIA "Bendiks"” (Līg. 2020-3-LV-02-ESC21-003561)

Latgales reģionā ir augsts bezdarba līmenis. Pēc NVA datiem ilgstošam bezdarba riskam pakļauti starp reģistrēto bezdarbnieku kategorijām ir minēti: bezdarbnieki bez vidējās izglītības; bezdarbnieki, kuri dzīvo ārpus rajonu centriem; bezdarbnieki bez darba pieredzes. Tāpēc uzņēmums īstenojot šo projektu redz iespēju iesaistīties bezdarba problēmu risināšanā jauniešiem no 18 līdz 30 gadu vecumam, jo šādi jaunieši ir uzņēmuma redzes lokā.

Projekta mērķis - nodrošināt jauniešiem pirmo darba pieredzi, iekļauties darba tirgū, papildus nodrošinot iespēju iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot ikdienā pieredzējušu darba kolēģu uzraudzībā, iekļauties draudzīgā kolektīvā, iespēja jaunietim izrādīt savu iniciatīvu un idejas uzņēmuma kapacitātes paaugstināšanai. 4 jaunieši ikdienā veiks automehāniķa pienākumus un 1 jauniete lietvedes pienākumus. Projekts ilgs 12 mēnešus.

Pieteikties K.Andrejevs ( t.23008788)

Iesaki citiem: