Izsolē valsts dzīvokļa īpašums Nr.2 “Ciematnieki”, Maltā, Viļānu pagastā

Viļānu apvienības pārvalde 9.Aprīlis, 2021, 09:12 Izsoles un pārdošana

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Ciematnieki”, Maltā, Viļānu pagastā, Viļānu novadā, kadastra Nr.7898 900 0143. Izsoles sākumcena EUR 680.00; nodrošinājums – EUR 68.00; izsoles solis – EUR 50.00. Izsoles sākums – 23.04.2021., izsoles noslēgums – 24.05.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.05.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

Iesaki citiem: