Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai