Viļānu pilsētas Centrālās ielas būvdarbu tehniskā projekta izstrāde