Transportlīdzekļu momentānā ātruma attēlošanas displeju piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām