SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA BĒRNIEM NO SOCIĀLĀ RISKA ĢIMENĒM VIĻĀNU NOVADĀ