Aktīvs dialogs par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizēšanu rītdienas Eiropas kontekstā