Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā” Brīvības ielā 44c, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)