KULTŪRAS PASĀKUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA VIĻĀNU NOVADĀ