Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā