Atbalsta sistēmas darbam ar jaunatni izveidošana Viļānu novada pašvaldībā