Viļānu novada Jaunatnes forums 2018 “Tavs viedoklis ir svarīgs”

Viļānu apvienības pārvalde 28.Maijs, 2018, 21:33 Projekti 2014-2020

25.-26. maijā, Viļānu kultūras namā, pirmo reizi, norisinājās organizētais  jaunatnes forums “Tavs viedoklis ir svarīgs”. Pasākums tika organizēts projekta ietvaros ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālo atbalstu un sadarbībā ar Biedrību “Dzīvot radoši” un novada jauniešiem.

Šī projekta mērķis ir izveidot sistēmu darbam ar jauniešiem Viļānu novada pašvaldībā, noteikt prioritārās jomas un stratēģiskos virzienus jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādei. Projekta mērķauditorija ir Viļānu novada pašvaldībā deklarētie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.  Forumā piedalījās vairāki desmiti jauniešu no Viļānu novada pašvaldībā deklarētajiem jauniešiem, kuri iesaistījās dažādās aktivitātēs visā pasākuma garumā.

Projekta atklāšanas ceremonija notika 25. maijā plkst. 16.00, Viļānu kultūras namā. Kā pirmā, savu uzrunu jauniešiem sniedza Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova, kura iedrošināja jauniešus tiekties uz augšu, un sasniegt savus izvirzītos mērķus. Pēc svinīgās uzrunas, sekoja rotaļa, kurā jaunieši tika aicināti iesildīties turpmākajām aktivitātēm. Tika uzaicināta arī Daira Lāce, kura padalījās ar jauniešiem savā veiksmes stāstā. Pati Daira ir no Viļāniem. Jau vidusskolas laikā, izvirzījusi savus mērķus, Daira zināja, ka nākotnē vēlas strādāt Latgales vēstniecībā GORS. Studējot Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, kā savu prakses vietu, Daira izvēlējās tieši GORU, kurā pēc veiksmīgas augstskolas absolvēšanas, tika pieņemta darbā par pasākumu producenti. Kā Daira pati izteicās,- “Pasākumos, viss, ko redzat uz skatuves, tas ir mans darbs”. Darbs Gorā neesot vienkārši darbs, tas ir dzīvesveids.  Daira arī iedrošināja jauniešus tiekties pēc saviem sapņiem.

Pēc dažādām organizatoru uzrunām, viņiem tika pasniegti goda raksti un dāvaniņas par ieguldīto darbu un atbalstu. Daudz un dažādās aktivitātes tika vērstas uz jauniešiem, lai tie iepazītu viens otru, lai rastu kopīgu valodu, un darbotos kā viena komanda. Kā viena no ļoti interesantām niansēm forumā, gan jauniešiem, gan arī pašiem organizatoriem bija divas jaunietes, kuras atceļojušas no Krievijas un Spānijas. Jaunieši ar meitenēm komunicēja gan angļu valodā, gan arī krievu valodā, kas bija tiešām interesants papildinājums jauniešu komunikācijai un izglītošanās procesam. 

Vide un apstākļi, kurā jaunieši aktīvi darbojās, bija tiešām atbilstoša konkrētajiem foruma mērķiem. Fonā skanēja mūzika, jautra un skanīga čalošana, kopīgas aktivitātes, kuras radīja jauniešu sejās smaidus. Jaunieši jutās nepiespiesti un brīvi, tie droši pauda savus viedokļus, piedalījās radošajās aktivitātēs, kā arī izrādīja iniciatīvu darboties visa foruma garumā. Foruma dalībnieki tika sadalīti grupās, un runāja par jauniešu vajadzībām, jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību, par to, ka jauniešiem ir jābūt pietiekami informētiem, par sociālo drošību un veselību, par brīvprātīgo darbu (kurā ne mazums jauniešu jau ir bijuši iesaistīti), kā arī jauniešu līdzdalību.

Forumā bija pieejams Foto stūrītis, kā arī vairāki stendi, kuros jaunieši brīvi varēja uzrakstīt, kādu mūziku vēlas dzirdēt fonā, un daudzas citas lietas, ko vēlas foruma laikā izrunāt un paveikt.

Milzīgs paldies visiem organizatoriem, dalībniekiem un brīvprātīgajiem, kuri paveica visu iespējamo, lai šis forums notiktu un izdotos. Paldies jauniešiem par aktīvu līdzdalību visās aktivitātēs un diskusijās. Paldies par aktīvi izrādīto pašiniciatīvu darboties, drosmīgi pausto savu argumentēto viedokli, par ideju apmaiņu un vēlmi darboties nākotnē, lai piesaistītu finansējumu savu ideju veiksmīgai realizēšanai dažādos projektos. 
Galvenā atziņa, ko tiešām vērts apzināties - “Tavs viedoklis ir svarīgs”.

 

Daugavpils Universitātes studente
Viktorija Indāne
 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
 

 

Iesaki citiem: