Pārtikas preču piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm